Banner tin

Hội LHPN Thành phố: Chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội phụ nữ cấp cơ sở

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với các tầng lớp Phụ nữ, là năm diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Để tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026 cấp cơ sở, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Móng Cái lần thứ XIX, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố đã chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị và triển khai Đại hội phụ nữ cấp cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 30/11/2020 của Thành ủy Móng Cái về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Hội Phụ nữ xã Hải Đông và phường Ka Long đã tổ chức thành công đaị hội điểm phụ nữ cấp cơ sở vào cuối tháng 3

Để đảm bảo thành công trong chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và cấp Thành phố, ngay từ tháng 12/2020, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ TP Móng Cái lần thứ XIX, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo và các văn bản của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị chi hội và Đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị ĐH cấp Thành phố. Đồng thời ban hành kế hoạch chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở.

Theo đó, Hội Phụ nữ xã Hải Đông và phường Ka Long được BTV Hội LHPN Thành phố chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở; hai đơn vị đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp cuối tháng 3. Ngay sau khi kết thúc đại hội, Hội LHPN Thành phố đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm với đảng ủy, hội phụ nữ các xã, phường trên địa bàn Thành phố về công tác phối hợp, chỉ đạo để tổ chức thành công đại hội phụ nữ cơ sở. Qua đánh giá của tổ chức hội cấp trên, đại hội được chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu, đúng theo văn bản hướng dẫn của hội phụ nữ cấp trên và đạt yêu cầu đề ra. Văn kiện đại hội được chuẩn bị tốt, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới với việc tập trung đổi mới, hỗ trợ phụ nữ mạnh dạn, sáng tạo khởi nghiệp và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội.

Được chọn là đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở, vừa qua, hội LHPN xã Hải Đông đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tin trong cán bộ, hội viên. Đồng chí Nguyễn Thị Đông, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Đông chia sẻ: Công tác tuyên truyền được chúng tôi quan tâm đặc biệt. Tuyên truyền dưới hình thức trực quan, thông qua các hội nghị sinh hoạt chi hội và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trên zalo của hội, của nhóm các chi hội để hội viên cũng như nhân dân được biết về kế hoạch cũng như thời gian tổ chức Đại hội. Bài học rút ra từ thành công của Đại hội là có sự quan tâm lãnh đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của Hội cấp trên cùng với sự đồng thuận của cán bộ, hội viên, trong đó, công tác nhân sự được đặc biệt quan tâm”.

Qua đánh giá của tổ chức hội cấp trên, hai đại hội điểm được chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu, đúng theo văn bản hướng dẫn của hội phụ nữ cấp trên và đạt yêu cầu đề ra

Đồng chí Hà Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố cho biết: “Căn cứ Chỉ thị số 46 ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các văn bản chỉ đạo đại hội của Trung ương Hội, Tỉnh Hội, Thành ủy Móng Cái, Hội LHPN Thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2021. Cùng với công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố đã và đang tập trung chuẩn bị các văn kiện đại hội. Đồng thời, chuẩn bị Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, đối với công tác xây dựng văn kiện, chúng tôi quan tâm đến công tác phát huy vai trò trí tuệ tập thể của các tầng lớp phụ nữ trong việc xây dựng văn kiện, trong đó lưu tâm tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ đóng góp ý tưởng, có ý kiến vào những vấn đề thách thức, những khó khăn mà đang tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm, gia đình của hội viên, phụ nữ. Qua đó có những giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ hoàn thiện bản thân và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, cũng như sự nghiệp bình đẳng giới”.

Hội LHPN Thành phố cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền về đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XIX, đồng thời phát động phong trào thi đua tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong các tầng lớp phụ nữ; Thành Hội và 19/19 cơ sở Hội lựa chọn các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đai hội phụ nữ các cấp. Bên cạnh đó, tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ để làm căn cứ xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành Hội đã tham gia 02 lớp tập huấn của Tỉnh, Trung ương ( với sự tham gia của 19/19 đơn vị); tổ chức 01 buổi tập huấn tại thành phố cho 38 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ nữ xã, phường và chi trưởng, chi phó đơn vị trực thuộc về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội..

Cùng với công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố đã và đang tập trung chuẩn bị các văn kiện đại hội

Theo kế hoạch, đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở phấn đấu 100% đơn vị hoàn thành trước 30/4 trừ trường hợp phát sinh. Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Móng Cái dự kiến tổ chức vào tháng 9/2021. Việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội phụ nữ TP Móng Cái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 20216. Đây thực sự là ngày hội lớn, là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn Thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn cơ quan Thành ủy - Công đoàn UBND TP và Công đoàn Khối dân vận: Giao lưu cầu lông - bóng bàn

Công đoàn cơ quan Thành ủy - Công đoàn UBND TP và Công đoàn Khối dân vận: Giao lưu cầu lông - bóng bàn


Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố


Tuyên dương và khen thưởng đội tuyển bóng đá thiếu niên, nhi đồng năm 2021

Tuyên dương và khen thưởng đội tuyển bóng đá thiếu niên, nhi đồng năm 2021


Đại hội đại biểu phụ nữ xã Hải Xuân lần thứ XIII thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Hải Xuân lần thứ XIII thành công tốt đẹp


Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại thành phố Móng Cái

Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại thành phố Móng Cái


Khởi công xây dựng tuyến đường vào bãi tập kết rác thải tạm thời xã Vĩnh Trung

Khởi công xây dựng tuyến đường vào bãi tập kết rác thải tạm thời xã Vĩnh Trung


Đối thoại với 9 doanh nghiệp bị ảnh hưởng GPMB dự án Khu đô thị mới Ninh Dương giai đoạn 1

Đối thoại với 9 doanh nghiệp bị ảnh hưởng GPMB dự án Khu đô thị mới Ninh Dương giai đoạn 1


Hội nghị đối thoại với các hộ dân thuộc phạm vi GPMB dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II và Hạ tầng khu dân cư đô thị Bắc Đại lộ Hòa Bình tại phường Hải Hòa

Hội nghị đối thoại với các hộ dân thuộc phạm vi GPMB dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II và Hạ tầng khu dân cư đô thị Bắc Đại lộ Hòa Bình tại phường Hải Hòa


Bế mạc Giải bóng đá nam Đại hội Thể dục thể thao phường Trần Phú  lần thứ VI, năm 2021 - CUP Nha khoa quốc tế

Bế mạc Giải bóng đá nam Đại hội Thể dục thể thao phường Trần Phú lần thứ VI, năm 2021 - CUP Nha khoa quốc tế


BHXH Móng Cái ra quân hướng dẫn triển khai ứng dụng VssID tới người dân đến khám tại Trung tâm Y tế Thành phố

BHXH Móng Cái ra quân hướng dẫn triển khai ứng dụng VssID tới người dân đến khám tại Trung tâm Y tế Thành phố


Trang trí, tuyên truyền trực quan bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trang trí, tuyên truyền trực quan bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Kiểm tra công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kiểm tra công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Hội đàm về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương

Hội đàm về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương


Tự ý khai thác cây rừng tự nhiên ở Móng Cái

Tự ý khai thác cây rừng tự nhiên ở Móng Cái


TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông

TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông