Hội LHPN TP Móng Cái: Làm tốt công tác phát triển Đảng viên

06/05/2022 13:58
Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” gắn với chuyên đề năm 2022, Hội LHPN TP Móng Cái đã làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng kết nạp, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5/2022.

Kết nạp Đảng viên mới là cán bộ hội viên Hội LHPN tại Đảng bộ xã Hải Xuân và Đảng bộ phường Hải Yên

Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” gắn với chuyên đề năm 2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 (1890- 2022). Đồng thời, làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng kết nạp, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5/2022.

Hội LHPN TP Móng Cái đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ sở Hội LHPN và các chi hội phụ nữ cơ sở bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng mà nòng cốt là cán bộ và hội viên hội phụ nữ tiêu biểu để giới thiệu, bồi dưỡng đi học lớp cảm tình Đảng và tạo nguồn phát triển Đảng viên mới. Qua việc bồi dưỡng, đào tạo và rèn luyện trong phong trào công tác hội cũng như các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương và cơ sở, các cấp Hội phụ nữ đã giới thiệu được 39 cán bộ, hội viên ưu tú. Trong đó đến thời điểm này, đã có 2 đồng chí cán bộ hội viên phụ nữ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng; số cán bộ hội viên đang lên hồ sơ là 25 sẽ phấn đấu kết nạp vào dịp 19/5 sắp tới và số chuẩn bị đi học bồi dưỡng là 10 hội viên.

Đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của cả hệ thống chính trị nói chung và Hội LHPN TP Móng Cái nói riêng góp phần phát triển Đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, đồng thời cũng là hoạt động chính trị sôi nổi và rộng khắp nhằm thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 (1890- 2022)./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...