Hội LHPN xã Hải Sơn phối hợp với Đồn biên phòng Pò Hèn tuyên truyền và giúp nhân dân duy trì 3 sạch ( sạch nhà , sạch ngõ , sạch bếp)

08/06/2023 07:58
Thực hiện chương trình công tác năm 2023 . Hội LHPN xã Hải Sơn đã thực hiện ra soát các hộ gia đình tại các chi hội để hướng dẫn "3 sạch" và giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 . Hội LHPN xã Hải Sơn đã thực hiện ra soát các hộ gia đình tại các chi hội để hướng dẫn "3 sạch" và giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 06/6/2023 Hội LHPN xã Hải Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn hướng dẫn và giúp đỡ 02 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã dọn dẹp vệ sinh môi. 

Một số hình ảnh hoạt động

Với mục đích tuyên truyền và giúp nhân dân duy trì 3 sạch (Sạch nhà , sạch ngõ , sạch bếp) dần thay đổi nếp sinh hoạt, nếp sống và suy nghĩ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng gia đình; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Chỉ tiêu năm 2023 Hội LHPN xã sẽ hướng dẫn , hỗ trợ 15 hộ gia đình đạt 3 sạch và 10 hộ đạt hộ mẫu góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023. 

Thùy Dương - Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Sơn
Loading...