Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 28; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 30/6/2022 của Đảng ủy phường Ka Long

30/07/2022 18:05
Chiều ngày 29/7/2022, Đảng ủy phường Ka Long đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 28; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 30/6/2022 của Đảng ủy phường. Đồng chí Lê Văn Vĩnh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND phường; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể CT-XH; cán bộ, công chức phường; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Trưởng khu, Trưởng ban công tác Mặt trận các khu phố trên địa bàn phường.
Đồng chí Lê Văn Vĩnh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, CHủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị

Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2022; Sơ kết khối dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022; Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 30/6/2022 của Đảng ủy phường về xây dựng “Phường 4 an”.

Quang cảnh hội nghị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường, trong tháng 7/2022 phường Ka Long đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng  Covid-19; tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc... UBND phường tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); thu ngân sách đạt 63% so với dự toán; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; công tác đấu tranh trấn áp tội phạm được tăng cường…

Đồng chí Dương Công Binh - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2022

Tuy nhiên, kết quả công tác tháng 7/2022 còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác phát triển đảng viên còn chậm; công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã đẩy mạnh nhưng hiệu quả chưa cao, chưa bảo đảm ”sáng - xanh - sạch - đẹp” xứng tầm với yêu cầu xây dựng văn minh đô thị kiểu mẫu; công tác nắm biến động dân cư còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em còn thấp, việc triển khai làm CCCD gắn chíp điện tử và định danh điện tử còn chậm.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu về dự phát biểu ý kiến, qua đó đã có 15 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến vào các báo cáo trình bày tại hội nghị; đồng thời bổ sung các ý kiến từ cơ sở, đề xuất nội dung trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND phường.

Đồng chí Lê Văn Vĩnh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Văn Vĩnh - Thành ủy viên,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã trả lời, giải đáp các ý kiến của đại biểu và đánh gía cao với kết quả đã đạt được trong tháng 7 nhưng cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế: Công tác phát triển Đảng viên chưa chủ động, công tác tuyên truyền vận động chưa tốt, có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, việc triển khai đề án 06 còn chậm. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2022 đồng chí yêu cầu: (1) Đảng ủy phường cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp kiểm soát dịch COVID-19 để phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao tinh thần đoàn kết trong tổ chức Đảng và nhân dân; đổi mới trong sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ;  quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ ở khu dân cư; quản lý đảng viên trên địa bàn đúng theo quy định; Thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 30/6/2022 của Đảng ủy phường về xây dựng “Phường 4 An”. (2) UBND phường cần tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân  thực hiện tốt nếp sông văn minh đô thị. Phát huy hiệu quả của các Tổ tự quản an toàn tại các khu phố; chủ động triển khai với phương châm “4 tại chỗ” đối với công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ của các hộ kinh doanh trên địa bàn. (3) HĐND phường cần tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. (4) MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc quy ước khu phố văn hóa, thực hiện tốt phong trào “Ngày xanh trong tuần”,“Ngày Chủ nhật xanh”.

Đồng chí Lê Văn Vĩnh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 30/6/2022 của Đảng ủy phường

Tại hội nghị, Đồng chí Lê Văn Vĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 30/6/2022 của Đảng ủy phường về xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Xây dựng “phường 4 an” - An ninh trật tự, An toàn giao thông, An toàn thực phẩm, An sinh xã hội, giai đoạn 2022 - 2025; đây là Nghị quyết được ban hành từ nhu cầu thực tế của địa phương, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy phường trong năm qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT:

1. Về mục tiêu: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia thực hiện mô hình “phường 4 an” để xây dựng phường Ka Long có cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; có nếp sống văn minh đô thị, địa bàn an toàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

2. Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, nâng cao công tác quản lý nhà nước của chính quyền trong công tác bảo đảm An ninh trật tự, An toàn giao thông, An toàn thực phẩm, An sinh xã hội. (2) Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội. (3) Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng phường 4 an./.

Các đại biểu phát biểu ý kiến
Trần Quốc Hiệp
phường Ka Long
Loading...