Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXIV lần thứ 11

21/01/2022 17:19
Ngày 21/1, Thành ủy Móng Cái tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ TP khóa XXIV lần thứ 11. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Theo đó, các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của T.W, của Tỉnh để cụ thể hóa kế hoạch để triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị, việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên được thực hiện theo đúng trình tự, quy trình, nội dung yêu cầu tại Hướng dẫn 02 - HD/TU ngày 5/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; công văn của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Trong đó, công tác triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, đảm bảo tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã thông qua báo cáo

Với tinh thần kiểm điểm dân chủ, thẳng thắn nghiêm túc, có tính xây dựng; qua kiểm điểm các cấp ủy đã nghiêm túc nhìn nhận và thấy rõ những tồn tại, hạn chế để đề ra kế hoạch, biện pháp thực hiện trong thời gian tới góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; Các ban xây dựng Đảng Thành ủy đã phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn khối Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện đôn đốc, hướng dẫn kiểm điểm tại các chi, đảng bộ cũng như thực hiện nhận xét, đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Qua công tác đánh giá, xếp loại chất lượng Tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên đã góp phần làm chuyển biến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu và đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố.đã phát biểu ý kiến làm rõ những nội dung và phần việc đã làm được và chưa làm được đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại để đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2022.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu kết luận

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã phát biểu kết luận; đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ rõ 6 nội dung bài học kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy Móng Cái nhấn mạnh: năm 2021, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ cũng như Ban Thường vụ Thành ủy đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và đồng tâm, quyết tâm thực hiện toàn diện, thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời lan tỏa khát vọng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và lan tỏa tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung sức đồng lòng quyết tâm tập trung vào giải quyết những nội dung phần việc khó vì sự phát triển chung của Thành phố. Thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, các chỉ số và công tác thu ngân sách nhà nước; tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng - chính quyền; Bên cạnh đó, TP làm tốt công tác phòng chống dịch và giữ vai trò chủ đạo, đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội nhất là lĩnh vực xuất nhập khẩu, đảm bảo ANQP và công tác đối ngoại…Đồng chí Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam cũng chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 theo chủ đề công tác năm, TP cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí và đồng tâm trong thực hiện nhiệm vụ trong đó thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid - 19, giữ địa bàn vùng xanh an toàn thực hiện  “Mục tiêu kép’. Đồng chí cũng chỉ đạo các tập thể, cá nhân từ Thành phố đến cơ sở tập trung phát huy thành tích đã đạt được có biện pháp khắc phục các hạn chế gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp; Đồng thời, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đảm bảo đúng thực chất, khách quan phản ảnh đúng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc nhằm nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ; Đồng chí cũng chỉ đạo để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Thành phố Móng Cái tập trung chăm lo, quan tâm vui tết đón Xuân cho nhân dân với tinh thần “ Không để ai bị bỏ lại phía sau” và một số nội dung quan trọng khác./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...