Banner tin

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV lần thứ 29

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay, 10-10, BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các ý kiến thảo luận của đại biểu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất, sau 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 26 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ và bộ mặt nông thôn của tỉnh đã có nhiều đổi mới.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng, phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá. Số lượng các sản phẩm chủ lực và các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung tăng nhanh. Hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa được ban hành, phục vụ hiệu quả cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Giá trị đầu tư trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã tăng gấp 20 lần so với năm 2010.  

Đặc biệt, nhận thức của người nông dân đã được nâng lên rõ rệt; góp phần phát huy vai trò chủ thể, chủ động tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia chuỗi giá trị. Các chương trình mục tiêu quốc gia có sức lan tỏa cao, trở thành phong trào sâu rộng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Nhiều hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn đã chủ động làm đơn đăng ký thoát nghèo.

Nông thôn ngày càng phát triển văn minh và hiện đại; kết cấu hạ tầng được nâng cấp và từng bước hiện đại hóa. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi tích cực, tỷ trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn tăng khá. Cơ cấu lao động nông thôn đang chuyển dịch theo hướng giảm dần lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, dịch vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và thống nhất các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả  Nghị quyết số 26 với mục tiêu “Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao”./.

 

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Quyết tâm ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản tận diệt

Quyết tâm ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản tận diệt


Nhất thể hoá bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu: Hướng đi đúng và quyết tâm vượt khó

Nhất thể hoá bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu: Hướng đi đúng và quyết tâm vượt khó


Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm

Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm


Quảng Ninh xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh

Quảng Ninh xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh


Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II – năm 2018

Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II – năm 2018


Tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh khu vực biên giới

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh khu vực biên giới


Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH để hoàn thành vượt mức kế hoạch

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH để hoàn thành vượt mức kế hoạch


Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với khả năng bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm

Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với khả năng bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm


Quảng Ninh triển khai chương trình “Không còn nạn đói”

Quảng Ninh triển khai chương trình “Không còn nạn đói”


Xử lý nghiêm hành vi săn bắt, kinh doanh chim hoang dã

Xử lý nghiêm hành vi săn bắt, kinh doanh chim hoang dã


Quảng Ninh: 39 doanh nghiệp sẵn sàng triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động

Quảng Ninh: 39 doanh nghiệp sẵn sàng triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động


Ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi


Kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng tỉnh Quảng Ninh đều tăng

Kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng tỉnh Quảng Ninh đều tăng


Thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động


UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt danh mục các sản phẩm OCOP chủ lực

UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt danh mục các sản phẩm OCOP chủ lực