Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XXIV lần thứ 9

Ngày 20/9, Thành ủy Móng Cái tổ chức hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ Thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái; đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã thông qua dự thảo báo cáo công tác 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã thông qua dự thảo báo cáo công tác

Theo đó, Thành phố đã chủ động linh hoạt kịch bản và ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch bệnh Covid - 19; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép”; từng bước thực hiện thành công với chủ đề công tác năm: "Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng", tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

9 tháng năm 2021, cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đã chủ động, dự báo chính xác, tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của địa phương, duy trì nhịp độ tăng trưởng, tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm; cơ bản 10/14 chỉ tiêu đạt tiến độ so Nghị quyết (03 chỉ tiêu đánh giá cuối năm). Một số kết quả nổi bật như duy trì tốt sự thống nhất, đoàn kết, nhất trí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Thường trực Thành ủy - HDNĐ - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội Thành phố. Công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với kiện toàn bộ máy nhân sự của Chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều cơ bản đạt tín nhiệm cao. Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái đến năm 2040 và được Tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lập các quy hoạch phân khu theo tiến độ. Cùng với đường cao tốc, Thành phố được Tỉnh cho triển khai một số dự án động lực (Cảng Vạn Ninh, đường đi cảng Vạn Ninh; Đường Cầu Voi - Tỉnh lộ 335; Dự án của các nhà đầu tư chiến lược;...), tạo hiệu ứng tốt cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; hoạt động đối ngoại tiếp tục duy trì tốt. Các nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chỉ đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của BCH Đảng bộ Tỉnh, Đề án 25 có bổ sung phù hợp với thực tiễn. Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức thành công kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các kỳ họp theo luật định. Kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ, lãnh đạo thành phố, phòng, ban, ngành, địa phương gắn với nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng nắm tình hình tư tưởng nhân dân gắn với giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân.

Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, giữ vững địa bàn an toàn. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu (KTCK) Móng Cái đến năm 2040, lập quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch chi tiết; quyết liệt chỉ đạo thực hiện GPMB các dự án trọng điểm, GPMB dứt điểm, đấu giá đất giai đoạn 1, giai đoạn 2 dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân 2, không để phát sinh khiếu kiện; chú trọng cải cách hành chính để tạo môi trường tốt thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư công; quản lý, điều hành thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; Bảo đảm quốc phòng an ninh, nắm chắc tình hình tôn giáo, dân tộc, tăng cường công tác đối ngoại theo hướng đi vào chiều sâu với các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực.

Bằng các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, hoạt động XNK trên địa bàn ổn định, tiếp tục tăng mạnh so cùng kỳ; thành lập mới 110 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng; thu hút 215 doanh nghiệp mới về làm thủ tục Hải quan tại cửa khẩu. Đến 31/8/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2.453,1 triệu USD, đạt 72,4%KH, tăng 25% so với CK; ước 9 tháng đạt 2.793 triệu USD, đạt 82,4%KH, tăng 33,3% so với CK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 9 tháng đạt 5.346,6 tỷ đồng, đạt 68,5% KH, bằng 104,8% CK. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính gắn với thực hiện đồng bộ 3 khâu đột phá chiến lược. Chỉ đạo rà soát lại các thủ tục hành chính để xây dựng quy trình ISO; số hồ sơ giải quyết tại Trung tâm Hành chính công Thành phố đúng và trước hạn đạt 48.880/49150 hồ sơ (đạt 99,45%); hồ sơ quá hạn là 332 hồ sơ; thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được 9.612 hồ sơ, bằng 141,2% CK. Từng bước triển khai, đưa các hợp phần của Thành phố Thông minh vào ứng dụng. Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tổng diện tích gieo trồng đạt 5.462,7ha, đạt 102,1%KH, bằng 103,5% so với CK; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 2.173,3 ha, đạt 102,7% KH, bằng 128,1% CK, diện tích rừng trồng tập trung đạt 476,95 ha, đạt 159% KH, bằng 136,3% CK. Giữ vững 100% xã đạt chuẩn NTM; xã Vạn Ninh, Bắc Sơn đã được công nhận đạt xã Nông thôn mới nâng cao; xã Vạn Ninh đang hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định của Tỉnh xét xã NTM kiểu mẫu năm 2020. Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch, dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (đạt chỉ tiêu NQ). Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt, tỷ lệ nước thải tại khu công nghiệp được xử lý, chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100% (đạt chỉ tiêu NQ). Triển khai xây dựng Đề án 3 xã lên phường, qua đánh giá sơ bộ, đến nay xã Hải Xuân đạt 10/17 tiêu chí, Hải Tiến đạt 09/17 tiêu chí, Hải Đông đạt 11/17 tiêu chí.

Chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đôn đốc thu nợ đọng tiền sử dụng đất; rà soát việc triển khai các biện pháp về tăng cường quản lý thuế, thu ngân sách trên địa bàn Thành phố. Tổng thu NSNN (tính đến 12/9/2021) đạt 1.718,8 tỷ đồng, bằng 100% CK; ước thực hiện đến 30/9 đạt 1.925,879 tỷ đồng, bằng 106,1% CK. Tổng chi NSNN đạt 588,9 tỷ đồng; ước 9 tháng đạt 716,385 tỷ đồng, đạt 59,4% DT và tăng 13,3% CK. Thành phố tổ chức sơ kết đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hướng dẫn xây dựng mô hình tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2025. Công tác tổ chức, cán bộ được làm tốt; dự kiến 9 tháng kết nạp được 75/125 đảng viên, đạt 60% KH, trao tặng Huy hiệu đảng cho 60 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chú trọng tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH: Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT - XH cấp huyện”.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tổ chức 123 giải thể thao và Đại hội TDTT cấp cơ sở; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp Quốc gia di tích đền Xã Tắc, Lễ hội đình Trà Cổ, đình Bình Ngọc; bảo tồn, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa, ưu tiên hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp Quốc gia Khu di tích lịch sử Pò Hèn và đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Thực hiện tốt công tác giáo dục và an sinh xã hội, Tập trung triển khai tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững, giảm 03/28 hộ nghèo, 20/181 hộ cận nghèo, không có hộ tái nghèo hoặc phát sinh hộ nghèo mới, duy trì kết quả không còn hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội). Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước 9 tháng đạt 75,9%, tạo việc làm mới cho 1.500 lao động.

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND Thành phố thông qua báo cáo

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND Thành phố thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV/2021; tình hình kết quả đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV/2021.

Các đồng chí đại biểu phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, hội nghị đã thông qua kế hoạch của BCH Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Cũng tại hội nghị đã có 12 ý kiến của các đại biểu thảo luận và tham gia về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu kết luận

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã phát biểu ghi nhận những kết quả mà Thành phố đã đạt được trong 9 tháng qua, đồng thời có ý kiến chỉ đạo theo 10 nội dung công tác trọng tâm cần thực hiện có hiệu quả trong 3 tháng cuối năm 2021 đó là Thành phố kiên định không điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, tập trung phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo và điều hành quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chỉ tiêu trong năm 2021 nhất là trong công tác thu chi ngân sách; Tập trung công tác phòng chống dịch Covid - 19, bao phủ diện rộng công tác tiêm vắc xin đến nhân dân trên địa bàn theo quy định nhằm đảm bảo tốt sức khỏe nhân dân; Từ 12h trưa ngày 20/9, TP Móng Cái sẽ mở lại một số dịch vụ và du lịch trên địa bàn để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ trong đó chú trọng tới công tác luân chuyển cán bộ, tăng cường chuyên đề giám sát cơ sở Đảng, đẩy mạnh công tác tư tưởng …; Thực hiện 9 đề án theo NQ của Đảng bộ Thành phố, xây dựng lộ trình phấn đấu 3 xã lên phường là Hải Xuân, Hải Tiến và Hải Đông, đề án về nâng cao chất lượng cơ sở Đảng và phát triển Đảng viên mới, đề án phát triển sản phẩm OCCOP và thực hiện mô hình đề án 3 con, 2 cây và 1 điểm đến là Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ; Hoàn thành các chỉ tiêu thu đấu giá thu tiền sử dụng đất trên cơ sở làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, rà soát quỹ đất xen kẹp, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai nhằm tạo nguồn lực đầu tư; Triển khai các công trình trọng điểm và đầu tư công tạo điều kiện cho TP Móng Cái phát triển; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, hoàn thiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; Hoàn thiện quy hoạch phân khu giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân về đất đai; Đảm bảo AN - QP giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn nhằm hoàn thành thắng lợi toàn diện “ Mục tiêu kép’ vừa phòng chống dịch Covid - 19 vừa phát triển KT - XH trên địa bàn./

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...