Hội nghị Ban Công tác Mặt trận thôn trên địa bàn xã Hải Sơn, nhiệm kỳ 2024 - 2026

22/01/2024 08:39

Ngày 21/01/2024, Ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn xã Hải Sơn đã tổ chức thành công hội nghị Ban công tác mặt trận thôn nhiệm kỳ 2024 – 2026.

Đến dự và động viên hội nghị các thôn, có các đồng chí lãnh đạo xã, Ban Thường trực UBMTTQ xã Hải Sơn, Chi ủy Chi bộ thôn và sự tham gia của đại diện nhân dân trên địa bàn thôn.

 
Tặng hoa chúc mừng Ban công tác MT các thôn nhiệm kỳ 2024 - 2026

Nhiệm kỳ 2021 - 2024, Ban công tác mặt trận các thôn đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Chi bộ thôn và chương trình công tác của UBMTTQ xã, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Ban CTMT thôn luôn phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, vận động nhân dân phòng dịch Covid, phong trào văn hóa, văn nghệ các thôn ngày càng phát triển, 3/3 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa nhiều năm năm liên tục. 

Hội nghị thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua và đưa ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2026

Hội nghị Ban công tác mặt trận các thôn đã tiến hành thảo luận dân chủ để hiệp thương bầu Ban công tác mặt trận thôn nhiệm kỳ 2024 -2026; Ban CTMT hiệp thương bầu trưởng, phó Ban công tác mặt trận đảm bảo theo tiêu chuẩn theo chỉ đạo tại Công văn 1794/MTTQ-BTT của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Quảng Ninh ngày 07/6/2022 “Về việc quy định tiêu chuẩn Trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, thôn phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” xứng đáng với niềm tin của chi ủy và của nhân dân trong thôn.

Hội nghị cũng đã tiến hành Bầu đoàn đại biểu đại diện cho các tổ chức, nhân dân trên địa bàn thôn đi dự Đại hội đại biểu UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội nghị cũng đã chia tay các vị thôi không tham gia thành viên Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024- 2026 (Thôn Pò Hèn, thôn Lục Chắn), ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các ông (bà) cho hoạt động ban công tác mặt trận thôn cũng như của UBMTTQ xã trong thời gian qua.

Tặng hoa, chia tay  các vị không tham gia  Ban CTMT thôn

Hội nghị phát động phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hải Sơn lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

Phùn Văn Kỳ
Loading...