Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến vào một số nội dung công việc trong thời gian tới

23/11/2022 22:48
Ngày 23/11, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức họp và cho ý kiến vào một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã tới dự hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến chủ trương đối với một số nội dung Đề án xây dựng 3 xã Hải Xuân, Hải Tiến và Hải Đông lên phường do Phòng Quản lý đô thị Thành phố thông qua

Lãnh đạo Phòng Quán lý đô thị thông qua đề án

Sau khi nghe ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung tập trung vào thực hiện các tiêu chí với những giải pháp cụ thể để 3 xã xây dựng lên phường.

Đồng chí  Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP
Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP
Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP
Đồng chí Đặng Quang Hanh - Thủ trưởng cơ quan Thanh tra - Kiểm tra

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chỉ đạo: Ban Thường vụ sẽ ra thông báo kết luận đồng ý với chủ trương xây dựng và phê duyệt Đề án xây dựng 3 xã Hải Xuân, Hải Tiến và Hải Đông lên phường để triển khai thực hiện. Đến tháng 3/2024, hoàn thiện hồ sơ về thủ tục hành chính để trình Bộ nội vụ công nhận. Tuy nhiên để đạt các tiêu chí cần có sự vào cuộc vận động và chung tay góp sức từ cán bộ đảng viên và nhân dân nhất là thay đổi nhận thức, tư duy và tham gia hoàn thiện các tiêu chí lên phường với vai trò lấy chủ thể chính là nhân dân trên địa bàn; bên cạnh đó, phải ưu tiên cho 3 xã lên phường. Về quan điểm chỉ đạo cần đầu tư có trọng tâm trọng điểm vào các dự án và các lĩnh vực khác nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh và nhanh sát thực với các tiêu chí lên đô thị loại I của Thành phố. Mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành trong năm 2025 với các nhóm giải pháp của UBND TP về tổng thế vừa thực hiện trước mắt trong chiến lược tổng thể đó là thực hiện chỉnh trang bộ mặt 3 xã sáng - xanh - sạch - đẹp; Đảng - chính quyền cùng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam nhấn mạnh: cần hoàn thiện ngay quy hoạch nhất là quy hoạch chung của 2 xã Hải Đông và Hải Tiến trong năm 2022 và đến tháng 6/2023 phải xây dựng xong quy hoạch chi tiết cụm trung tâm; Đẩy nhanh các dự án ngoài ngân sách và tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư để thu ngân sách và giải quyết lao động tại địa phương. Về nguồn lực đầu tư về ngân sách ưu tiên lựa chọn công trình tạo điểm nhất và bộ mặt đô thị đảm bảo theo yêu cầu; nghiên cứu các phương án đầu tư theo hình thức PPP và bằng các nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân, vận động nhân dân hiến đất làm đường ….Về các nhóm giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí nhất là thu chi ngân sách cần tạo điều kiện để địa phươn tự cân đối thu chi ngân sách, tích cực chuyển đổi cơ cấu lao động, dạy nghề và tạo việc làm cho nhân dân, vận động nhân lực và nguồn lao động nông thôn đi lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; tổ chức phát triển các dịch vụ tại địa phương để tự giải quyết lao động tại chỗ; rà soát và chuẩn bị toàn bộ các dự án đề hoàn thiện tạo định hướng với tinh thần Ban Thường vụ cùng cấp ủy Đảng - chính quyền địa phương quyết tâm cao nhất bằng các giải pháp cụ thể và thiết thực phấn đấu để đưa 3 xã lên phường theo đúng lộ trình và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ đã nghe và cho ý kiến chủ trương điều chỉnh đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với việc giao đất, cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn TP Móng Cái do Phòng Tài nguyên - Môi trường thông qua đề án

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường thông qua đề án
Lãnh đạo Hạt kiểm lâm phát biểu ý kiến

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ và đại diện các cơ quan, đơn vị và phòng, ban chức năng. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam nhấn mạnh: Ban Thường vụ đã có chủ trương và đồng ý với điều chỉnh đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với việc giao đất, cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn trên cơ sở việc giao đất, giao rừng phải gắn với đảm bảo công tác an sinh xã hội. Để giải quyết cho nhân dân trong công tác này, Thành phố và các phòng, ban cơ quan chức năng chuyên môn đã quyết tâm thực hiện trên cơ sở rà soát cụ thể tại các xã, phường trên địa bàn để đề xuất Ban Thường vụ giải quyết dứt điểm nhằm thực hiện an dân, an sinh và đảm bảo an ninh khu vực biên giới biển đảo, giữ vững QP - AN; Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên - Môi trường trên cơ sở báo cáo đề án cần tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ và nhiệm vụ của UBND Thành phố giao thực hiện giải quyết cho nhân dân; Về nguyên tắc chủ trương đồng ý giao cho UBND TP thực hiện các bước tiếp theo; hoàn thiện để án để giao đất, giao rừng cho nhân dân đảm bảo  minh bạch, công khai không tham nhũng, vấn đề giao đất giao rừng cho dân đảm bảo theo đúng quy định; gắn với chủ trương hình thành việc trồng rừng và mở rộng diện tích trồng cây gỗ lớn; Việc triển khai thực hiện đề án đảm bảo theo quy định của pháp luật không để phát sinh đơn thư phức tạp, không gây xáo trộn đời sống của nhân dân; việc giao đất giao rừng phải phục vụ và đảm bảo cuộc sống của nhân dân đồng thời, đảm bảo QP - AN; Thực hiện đề án theo phương châm dễ trước khó sau, cập nhật bản đồ hệ thống dữ liệu để phục vụ số hóa nhà nước; công tác tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và Hạt kiểm lâm tuyệt đối không để xảy ra các vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng; kinh phí thực hiện điều chỉnh đề án theo quy định từ nguồn ngân sách nhà nước, TP thực hiện thuê đơn vị tư vấn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ cũng đã nghe và cho ý kiến chủ trương giải quyết tồn tại đất đai thuộc 81 trường hợp sử dụng đất trái phép tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì hội nghị và phát biểu kết luận

 Đối với nội dung này, đồng chí Hoàng Bá Nam đã kết luận: Ban Thường vụ đồng ý với chủ trương giải quyết tồn tại đất đai thuộc 81 trường hợp sử dụng đất trái phép tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ. Trên cơ sở bám sát hiện trạng và thực hiện điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với qiu hoạch chung của TP Móng Cái, quan tâm tạo điều kiện giải quyết nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, phải đảm bảo công khai, minh bạch đúng Luật định không có lợi ích nhóm, không tham ô tham nhũng; Đối với 81 trường hợp cần giải quyết phù hợp với quy hoạch chung, Ban Thường vụ thống nhất giao ủy ban TP thực hiện đảm bảo theo quy định, tạo sự đồng thuận của nhân dân và một số nội dung quan trọng khác.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã thông qua công tác cán bộ; đồng thời, nghe và cho ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập; Nghe và cho ý kiến vào 10 sự kiện nổi bất của Thành phố năm 2022./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...