Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy

02/02/2024 17:01
Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái vừa họp, thảo luận và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì.

Tại Hội nghị, BTV Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về việc xin ý kiến nội dung Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ, giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì hội nghị 

Sau khi nghe dự thảo Đề án, các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy đã phát biểu, phân tích một số vấn đề liên quan. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái kết luận: du lịch được xác định là trụ cột và còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng. BTV Thành ủy đồng ý về mặt quan điểm đối với việc xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ, giai đoạn 2021-2030 của UBND TP Móng Cái. Đồng chí đề nghị, để đảm bảo Đề án có tính khả thi, cần phải xây dựng bám sát thực tiễn, rà soát kỹ các yếu tố đặc thù của Rừng ở Móng Cái để tạo ra những sản phẩm du lịch mới, không ảnh hưởng đến độ che phủ rừng, đảm bảo phát triển kinh tế miền núi bền vững. Bên cạnh đó, Đề án cần nghiên cứu cơ chế quản lý, xác định các nguyên tắc và các tiêu chí cụ thể tại các điểm cho thuê môi trường; dự báo được tác động về môi trường, xã hội; cập nhật các quy hoạch vùng, quy hoạch xã; thiết lập các danh mục dự án cụ thể để đảm bảo tính cụ thể, khả thi của Đề án…

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày Đề án 
Đại diện Phòng Kinh tế TP Móng Cái tham gia ý kiến về Đề án du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ 

Nghe và cho ý kiến về kế hoạch thực hiện công tác GPMB năm 2024, BTV Thành ủy thống nhất quan điểm, mục đích của GPMB "Lấy sự ổn định là mục tiêu, sự đồng thuận của người dân là động lực"; việc giải quyết các tồn tại về đất đai cần phân tích trong "bối cảnh lịch sử", tích cực giải quyết các vấn đề lịch sử, tồn tại kéo dài; bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm; bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, giữ vững tình hình ổn định trên địa bàn; xác định rõ dự án trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt. Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Nghị quyết của HĐND Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2024 trong đó xác định tập trung chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án công trình đảm bảo tiến độ yêu cầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái tham gia ý kiến về công tác GPMB 

Công tác giải phóng mặt bằng phải đảm bảo nguyên tắc: Ổn định tình hình; Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật (việc gì có lợi cho Nhân dân thì phải làm); Ổn định, chăm lo đời sống Nhân dân (hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ tái định cư,…); Việc cưỡng chế thu hồi đất phải được xây dựng kế hoạch cụ thể và được thực hiện song song với công tác giải phóng mặt bằng. Hỗ trợ tái định cư để ổn định cuộc sống cho Nhân dân sau GPMB là mấu chốt của công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường lãnh đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố.  Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện của các cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường và các đơn vị tham gia công tác giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

Nghe và cho ý kiến về kế hoạch thu chi ngân sách năm 2024, BTV Thành ủy thống nhất với mục tiêu: Phấn đấu thu đạt và vượt dự toán NSNN do Tỉnh và HĐND Thành phố giao; kết quả thu đảm bảo tiến độ theo tính chất, đặc thù của từng khoản thu. Dự toán thu tiền sử dụng đất đảm bảo tiến độ kế hoạch, vừa đảm bảo dự toán thu, vừa đáp ứng yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu tăng dần các khoản thu ngân sách nhằm thực hiện theo lộ trình tự đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách thành phố Móng Cái. Thực hiện nghiêm, hiệu quả cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách của Thành phố đã được HĐND Thành phố thông qua. 

BTV Thành ủy yêu cầu: năm 2024, Móng Cái phải xác định rõ ràng “chiến lược thu”, quyết tâm đảm bảo cân đối thu-chi, đặc biệt và phương án cân đối thu- chi đối với 3 xã chuẩn bị nâng cấp lên phường; có giải pháp cụ thể đối với thu phí, thuế vãng lai…

Cũng tại hội nghị, BTV Thành ủy đã cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...