Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy thường kỳ

26/05/2023 22:58
Ngày 26/5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức họp, thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì. Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP cùng các đồng chí trong Thường trực Thành uỷ - HĐND - UBND TP tới dự.
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết,  Đề án đào tạo, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP Móng Cái giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho người lao động và nhân dân trong quá trình thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội, từ đó góp phần đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Đề án “Chuyển đổi nghề cho người dân do thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố”. 

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí trong Thường trực Thành uỷ - HĐND - UBND TP; kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái nhấn mạnh: Ban Thường vụ  đồng tình việc xây dựng đề án cũng như tính cấp thiết khi xây dựng đề án; liên quan đến các nhóm giải pháp đồng ý với các quan điểm mục tiêu và 6 nhóm giải pháp cơ bản cần bổ sung làm rõ nhóm giải pháp về tăng cường hợp tác quốc tế; Bổ sung sắp xếp bố cục trong đề án; chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức đúng về đào tạo giải quyết việc làm; Bên cạnh công tác chỉ đạo điều hành cần bổ sung các căn cứ pháp lý như nghị quyết HĐND các nghị định của CP để có các giải pháp cụ thể, đề án cần đề cập tới việc nghiên cứu bổ sung việc thành lập quỹ hỗ trợ GPMB từ nguồn ngân sách hoặc xã hội hoá từ các doanh nghiệp để đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân; TP cũng đề nghị đơn vị tư vấn là Trường đại học Kinh tế quốc dân tiếp thu thực hiện sửa đổi, bổ sung đề án để sớm đưa đề án vào thực hiện. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP
Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP
Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP 

Ban Thường vụ Thành uỷ cũng đã nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh trực thuộc Đảng bộ TP Móng Cái 

Thông qua Đề án thành lập Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh

Theo đó, Chi bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thành phố Móng Cái có 51 đảng viên, chiếm 50,5% tổng số cán bộ, công nhân viên của công ty, sinh hoạt tại 06 tổ đảng; Chi ủy chi bộ hiện có 03 đồng chí, Công ty có 02 tổ chức đoàn thể là Đoàn Thanh niên và Công đoàn công ty. Trong những năm qua, chi bộ Công ty THHH MTV Thủy lợi Miền Đông luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tập trung xây dựng chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Với quan điểm việc nâng cấp Chi bộ Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Miền Đông thành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Miền Đông Quảng Ninh trực thuộc Đảng bộ thành phố Móng Cái phải bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ loại hình tổ chức đảng theo đúng các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; phù hợp với mô hình, cơ cấu tổ chức của công ty và các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Móng Cái, Ban Chấp hành đảng bộ gồm 07 đồng chí, do Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủỷ nhấn mạnh: đồng ý với quan điểm thành lập đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Miền Đông Quảng Ninh trực thuộc Đảng bộ thành phố Móng Cái; công ty và các phòng ban chức năng của TP theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị các điều kiện và cơ sở để thành lập Đảng bộ trước ngày 10/6/2023.

Trình bày dự án nhà ở xã hội tại phường Hải Yên

Cũng tại hội nghị BTV cũng đã nghe và cho ý kiến báo cáo đề nghị UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Hải Yên, TP Móng Cái. 

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủỷ phát biểu kết luận

Đối với nội dung này, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ - HĐND - UBND TP, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành uỷ kết luận: BTV đồng ý về nguyên tắc chủ trương đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội; liên quan tới đầu tư công cần nghiên cứu đến hạ tầng và việc đầu tư công theo loại hình nào; dự án cần đảm bảo các tiêu chí đô thị loại I; Tuy nhiên, trước khi ra thông báo kết luận cần xin ý kiến của từng đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ và hoàn thiện thủ tục báo cáo Tỉnh theo quy định và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị cũng đã thông qua công tác tổ chức cán bộ và xin ý kiến của các đồng chí trong BTV Thành uỷ về dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch đô thị và nước hợp vệ sinh nông thôn trên địa bàn thành phố Móng Cái; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022 - 2030./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...