Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy

13/05/2022 11:48
Ngày 13/5, Ban thường vụ Thành ủy Móng Cái tổ chức họp, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì.

Tại cuộc họp, BTV Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về chủ trương phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2021 chuyển sang năm 2022 cho các công trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND và hoàn trả gốc và lãi vốn vay ODA năm 2022.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì

Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở số liệu dự kiến quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021; UBND Thành phố Móng Cái dự kiến nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2021 chuyển sang năm 2022 (số liệu đến ngày 30/4/2022) như sau:  Thu ngân sách năm 2021 gồm: Tổng số thu NSNN trên địa bàn (bao gồm cả thu chuyển nguồn, kết dư, nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh): 1.543.604 triệu đồng. Tổng số thu ngân sách cấp thành phố được hưởng: 1.444.594 triệu đồng. Chi ngân sách nhà nước cấp thành phố: 1.305.870 triệu đồng. Dự kiến chi chuyển nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 (nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2021): 2.589 triệu đồng. Kết dư ngân sách cấp thành phố: 136.135 triệu đồng.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái cho ý kiến về phân bổ nguồn cho các chương trình xây dựng nông thôn mới

Phương án tạm phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2021 chuyển sang năm 2022 gồm: Phân bổ cho các công trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc Quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: Đề nghị tạm phân bổ 16.350 triệu đồng (Mười sáu tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng) cho 12 công trình khởi công mới năm 2022 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021 chuyển sang năm 2022. Đề nghị tạm phân bổ 7.100 triệu đồng (Bảy tỷ một trăm triệu đồng) để trả nợ gốc, lãi thực hiện Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 - tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến 7.344 triệu đồng dự phòng cho các nhiệm vụ phát sinh của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái phát biểu

BTV Thành ủy đã thảo luận, cho ý kiến chi tiết đối với từng nội dung cụ thể.

Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ đã  nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...