Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Chiều 1/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức họp nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, phương án phân bổ dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì.

 

Quang cảnh hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Theo báo cáo của UBND Thành phố về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, tính đến ngày 26/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố tăng 17,7% so cùng kỳ, ước thực hiện năm 2021 tăng 27% CK. Công tác điều hành ngân sách linh hoạt, đảm bảo nguồn lực thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19; điều chỉnh giảm chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết và tiết kiệm 10% chi thường xuyên dành nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo của UBND Thành phố, kế hoạch vốn được phân bổ hợp lý, trong đó ưu tiên bố trí thanh toán cho các công trình được phê duyệt quyết toán còn thiếu vốn, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, từng bước giải quyết nợ đọng XDCB theo lộ trình. Tiến độ giải ngân theo nguồn thu được thực hiện kịp thời (đạt trên 93% nguồn thu được hưởng). Việc phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn được duy trì tốt, năng lực quản lý điều hành của các đơn vị quản lý dự án được nâng lên.

Các đồng chí trong BTV Thành ủy tham gia ý kiến tại hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phương án phân bổ dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2022; đồng thời đề nghị cần rà soát kỹ từng khoản thu, phát huy kinh nghiệm, cách làm năm 2021; có kịch bản, kế hoạch cụ thể theo tiến độ thu; riêng về thuế và phí phải rà soát kỹ đảm bảo thu đúng, thu đủ, không tận thu và nuôi dưỡng nguồn thu; thực hiện ngay các nhóm giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục xuất nhập khẩu, bến bãi, mở cửa du lịch quốc tế, thương mại, chợ… để tăng nguồn thu từ dịch vụ thương mại; tính toán tỷ lệ điều tiết phần thu phường xã cho hợp lý.

Về chi thường xuyên, năm 2021 đảm bảo nguồn chi thường xuyên; năm 2022 phải đảm bảo nhiệm vụ chi, đảm bảo tiết kiệm, không lãng phí và có động viên khích lệ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc. Về chi đầu tư công, cần thay đổi tư duy, về xây dựng phương án đầu tư và đảm bảo các nguyên tắc: năm 2021 phải bám sát, bảo đảm kế hoạch giải ngân; năm 2022 nguyên tắc không giảm so với năm 2021, không dưới 50% tổng chi; tập trung cho các dự án theo nhóm quốc phòng - an ninh; các dự án trọng tâm trọng điểm, động lực trên nguyên tắc tập trung, không dàn trải, đến đâu dứt điểm đến đó; dự án vốn nhỏ cần tăng tỷ lệ phân bổ hợp lý; các dự án cấp bách, hạ tầng tái định cư, giao đất có thu tiền, an sinh xã hội, sản xuất…. có biện pháp để giảm số lượng các dự án nhưng hạng mục đầu tư cần theo dõi để tránh dàn trải.

Trong giai đoạn 2022-2025, tập trung các công trình các xã lên phường; nghiên cứu bổ sung 1 số hạng mục dự án tạo động lực như: dự án mở rộng đường Quảng Nghĩa đến Trung tâm Thành phố; dự án kết nối đường ven biển Hải Hà, Vân Đồn, Móng Cái với cầu Voi; nghiên cứu mở rộng đường xuyên đảo để phục vụ cho các dự án đầu tư; cải tạo, nâng cấp các các hạng mục công trình núi Tổ Sơn; các dự án trong tâm như Y tế, giáo dục.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...