Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

26/11/2021 18:25
Chiều 26/11, Ban Thường vụ Thành ủy họp cho ý kiến đối với Đề án Xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Báo cáo sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Tại hội nghị, UBND Thành phố đã báo cáo Đề án Xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đề án được nghiên cứu, xây dựng trên quan điểm phát huy tiềm năng, lợi thế của Thành phố nhằm phát triển bền vững, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, đưa TP Móng Cái có 100% xã đạt xã NTM nâng cao, có từ 30% số xã đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận các nội dung tại hội nghị

Mục tiêu của Đề án nhằm đảm bảo “hiệu quả, toàn diện và bền vững”, “chuyển từ lượng sang chất”, hướng tới mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông dân thông minh, nông thôn hiện đại; trong đó, người dân là chủ thể thực hiện Chương trình, với cách làm từ nhà ra ngõ, từ thôn đến xã, lấy sản xuất nông nghiệp sạch và an toàn sinh học, thân thiện với môi trường làm nền tảng gắn với phát triển du lịch, công nghiệp, dịch vụ nông thôn và phù hợp với quá trình đô thị hóa hướng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ, lấy việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân làm thước đo hiệu quả của Chương trình; tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình OCOP; đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường để xây dựng NTM bền vững; tiếp tục đột phá, sáng tạo những cách làm và hướng đi mới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tham gia ý kiến tại hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tên Đề án “Xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đề án cần nghiên cứu kỹ và bám sát quy hoạch 368, một số đồ án quy hoạch phân khu chức năng và Bộ tiêu chí của Trung ương cũng như đề án của tỉnh; Bám vào ý tưởng đang được cụ thể hóa trong đề án phát triển OCOP đó là xây dựng phát triển sản xuất gắn vào “ba con, hai cây, một điểm đến”.

Về tập trung các tiêu chí, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị tập trung vào các tiêu chí để hoàn thiện nâng cao quy hoạch, hạ tầng, môi trường, tổ chức sản xuất, thu nhập, hệ thống chính trị. Về bố cục, đồng tình với bố cục trong Đề án.

Về quan điểm, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhà nước tiếp tục đóng vai trò định hướng; Thành phố lãnh đạo, giám sát, kiểm tra, hỗ trỡ nguồn lực; xã đề xuất dự án. Xây dựng NTM nâng cao, xây dựng NTM kiểu mẫu phải nâng cao chất lượng đời cho sống nhân dân về văn hóa, tinh thần, vật chất, thu nhập để phục vụ việc rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Đối với TP Móng Cái, xây dựng NTM nâng cao, xây dựng NTM kiểu mẫu là tạo nền tảng vững chắc để tiến lên xây dựng đô thị loại I theo quy hoạch 368.

Về nhóm giải pháp, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất 10 nhóm giải pháp gồm: quy hoạch, hạ tầng, sản xuất, văn hóa - xã hội, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị, truyền thông nâng cao nhận thức, nguồn lực và cơ chế chính sách, cán bộ, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến vào báo cáo sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...