Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

25/01/2022 18:17
Chiều 25/1, Ban Thường vụ Thành ủy họp để thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung công việc quan trọng trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến đối với Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2022 và Kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022. Theo kế hoạch, Lễ giao nhận quân năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức lúc 8 giờ ngày 16/2/2022; việc tổ chức buổi Lễ giao nhận quân phải tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết, thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của thanh niên Thành phố, có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận các nội dung tại hội nghị

Thống nhất với các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, quan điểm lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy. Về nhiệm vụ, giải pháp, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Đổi mới trong công tác quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; quán triệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên cơ sở thích ứng, an toàn, linh hoạt. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ BCH quân sự các xã, phường gắn với công tác xây dựng lực lượng. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác tuyển quân gắn với nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Tập trung để phát triển nhanh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối các hoạt động diễn tập. Phát huy vai trò lực lượng vũ trang trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự Thành phố trong sạch, vững mạnh.

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy giao HĐND Thành phố căn cứ vào Chỉ thị để cụ thể hóa chương trình công tác gắn với chức năng, nhiệm vụ của HĐND; giao UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị; giao cho các Ban xây dựng Đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo BTV Thành ủy; giao Đảng bộ cơ sở cụ thể hóa sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đồng chí trong BTV Thành ủy tham gia ý kiến tại hội nghị

Liên quan đến kế hoạch Lễ giao nhận quân năm 2022, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị phải quản lý thật chặt đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch Covid-19, về ATGT, an ninh trật tự; Rà soát kỹ không để thủng các chỉ tiêu và không để giảm chất lượng tuyển quân; Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phát sinh; Làm tốt công tác hậu phương quân đội, đặc biệt là tổ chức thăm, tặng quà động viên. Làm tốt công tác truyền thông; xử lý nghiêm các vi phạm. Công tác tổ chức Lễ giao nhận quân phải trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo các nghi lễ theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về chủ trương xây dựng chốt Dân quân thường trực xã Hải Sơn; kế hoạch thực hiện công tác GPMB, kế hoạch thu chi ngân sách, kế hoạch đấu giá và kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2022; việc phân bổ chi đầu tư phát triển năm 2021 từ nguồn tăng thu chi thường xuyên, tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian năm 2021; phương án trồng thay thế, bổ sung cây xanh dọc đô thị tuyến Đại lộ Hòa Bình (đoạn từ Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đến vòng xuyến đi Trà Cổ, TP Móng Cái).

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...