Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về kết quả rà soát, xử lý các dự án sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật và việc rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân thuộc thầm quyền cấp huyện.

Các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất cho rằng, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xử lý, thu hồi những dự án có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Qua đó, vừa tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, bình đẳng, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết thực sự, ngăn ngừa những nhà đầu tư vụ lợi, găm đất, chờ thời, cơ hội mua đi, bán lại, gây nên tình trạng lãng phí tài nguyên đất. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các ngành, cấp, địa phương đã nỗ lực vào cuộc tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Trong đó, kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án vi phạm pháp luật trên cơ sở thực hiện đúng quy trình, quy định. Song, qua kết quả rà soát cho thấy, việc xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số chủ đầu tư chưa thực sự quyết tâm thực hiện và hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án; có những dự án còn vướng mắc về thủ tục thuê đất hoặc vướng mắc GPMB không giao được đất.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn cũng thảo luận, phân tích kết quả rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp huyện. Qua rà soát cho thấy, số lượng hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất rất lớn, diện tích rải rác nhiều khu vực trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, cơ sở dữ liệu đất đai từ trước đến nay chưa được cập nhật, theo dõi thường xuyên nên rất khó khăn và mất thời gian cho công tác rà soát. Trong khi cơ chế quản lý thực thi giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của cấp huyện còn nhiều vướng mắc, chồng chéo giữa các Luật; các quy hoạch, kế hoạch định hướng liên quan chưa đồng bộ…

Thống nhất với các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Trong những năm qua, cùng với việc tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh cũng rất quyết liệt trong việc rà soát các dự án chậm tiến độ để kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền của cấp huyện, nhằm tránh lãng phí tài nguyên đất đai, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc xử lý các dự án sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật và công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản vẫn còn một số hạn chế. Số lượng dự án bị xử lý còn thấp so với yêu cầu đề ra.

Đồng chí nêu rõ, một trong những nguyên nhân chính cần thẳng thắn chỉ ra đó là do trong khâu tổ chức thực hiện ở một số địa phương và sở, ngành liên quan còn thiếu quyết liệt, chưa đi tới cùng, nhất là liên quan tới trách nhiệm người đứng đầu; công tác hậu kiểm chưa được quan tâm thực hiện, còn đùn đẩy trách nhiệm, ngại va chạm.

Nhằm chủ động ngăn ngừa, không để nảy sinh vi phạm đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cơ quan, địa phương liên quan phải nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với dự án từ thủ tục đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… Nếu nhà đầu tư thực sự đang gặp khó khăn về thủ tục hành chính, mặt bằng, về thị trường, an ninh trật tự..., các ngành chức năng phải vào cuộc tích cực để đồng hành, tháo gỡ kịp thời.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện giám sát trực tiếp, thường xuyên và không báo trước đối với UBND các địa phương cả cấp huyện và cấp xã, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Ban Xúc tiến hỗ trợ đầu tư… Thông qua kết quả giám sát, nếu xét thấy cần thiết sẽ thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo quy định, đặc biệt lưu ý giám sát đối với các trường hợp điều chỉnh quy hoạch, chuyển nhượng, sang tên, góp vốn, thay đổi pháp nhân… nhằm trục lợi.

Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân từng dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật theo 5 nhóm: Dự án đã giao đất hoặc cho thuê đất diện theo dõi, giám sát thường xuyên; dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa được giao đất; dự án đấu thầu chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án đã phê duyệt quy hoạch chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án đã được chấp thuận địa điểm nghiên cứu. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý cho từng trường hợp cụ thể liên quan đến quy định pháp luật qua các giai đoạn khác nhau và phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Về công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan thanh tra, kiểm tra phải giám sát, kiểm tra về kết quả, tính chính xác của số liệu về công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình, cá nhân và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng của các hộ, đặc biệt là các trường hợp sử dụng sai mục đích, mua bán, chuyển nhượng, sang tên bất hợp pháp.

Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan tới công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; chỉ đạo quyết liệt UBND cấp huyện, cấp xã xử lý các trường hợp đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn cho thuê hoặc giao đất, đặc biệt là ở một số địa phương như Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long, Vân Đồn, Hải Hà, Móng Cái…; xử lý nghiêm, dứt điểm và thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp có đủ căn cứ, cơ sở pháp lý nhằm phục vụ mục đích phát triển kinh tế-xã hội.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả rà soát việc quản lý, sử dụng quỹ đất 20% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật và các nội dung chỉ đạo của tỉnh và thời gian triển khai các dự án trên phạm vi địa bàn, các quy định pháp luật liên quan quỹ đất 20%, các dự án được phân chia thành các nhóm: Dự án lựa chọn chủ đầu tư trước ngày 10/01/2014 trở về trước; dự án lựa chọn chủ đầu tư từ ngày 10/01/2014 đến trước ngày 01/4/2021; dự án lựa chọn chủ đầu tư sau ngày 01/4/2021. Phạm vi rà soát tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, Quảng Yên, Đông Triều và Vân Đồn. Tổng số dự án được rà soát là 234 dự án.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh dành nhiều nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở cho lao động ngoại tỉnh, nhà ở để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công bằng, tiến bộ xã hội và thực hiện khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Để thực hiện khâu đột phá đó, quỹ đất 20% được xem là động lực và đây cũng chính là nguồn lực công để thu hút vốn đầu tư ngoài xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát nhu cầu nhà ở xã hội để xây dựng đề án tổng thể về phát triển nhà ở xã hội, để thu hút được nhiều đối tượng lao động sinh sống, làm việc, gắn bó ở Quảng Ninh. Thống nhất chủ trương đối với những địa bàn trọng điểm, huyện, thị xã, thành phố nơi có các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp ngành Than tập trung, khuyến khích chủ đầu tư triển khai dự án nhà ở thương mại đồng bộ với xây dựng dự án nhà ở xã hội. Đối với những dự án nhà chung cư, bố trí một phần cho nhà ở tái định cư và nhà ở công vụ.

Đối với các dự án được lựa chọn chủ đầu tư, phê duyệt dự án trước thời điểm ngày 10/1/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đề xuất giao cho các địa phương khảo sát, đánh giá để bố trí tái định cư đối với quỹ đất 20% tại các dự án nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Đối với những dự án sau thời điểm 10/1/2014, tại những vị trí đã có đất, khẩn trương kêu gọi, thu hút đầu tư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến về hiện trạng sử dụng đất xung quanh vịnh Cửa Lục (TP Hạ Long). Tỉnh đã định hướng phát triển TP Hạ Long (sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long) là “Lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, phát triển đô thị theo mô hình đa cực”. Tuy nhiên, hiện trạng quản lý, sử dụng đất tại khu vực chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Quỹ đất trống tại các dự án chưa đưa vào vận hành, khai thác còn nhiều, chưa đạt được hiệu quả sử dụng đất tối ưu. Một số dự án không đảm bảo mục tiêu, quy mô đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cũng như nguồn thu ngân sách tại các dự án đã triển khai không đạt được yêu cầu đề ra. Do đó, việc rà soát, đánh giá lại quy hoạch và hiện trạng sử dụng đất toàn bộ khu vực xung quanh vịnh Cửa Lục và khu vực lân cận là rất cần thiết để định hướng phát triển TP Hạ Long trong tương lai theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo kết quả rà soát, xung quanh vịnh Cửa Lục chia làm 3 khu vực là khu vực phía Đông Vịnh Cửa Lục (gồm Yết Kiêu, Cao Xanh, Hà Khánh, Cầu Bang); khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục (gồm các xã Lê Lợi, Thống Nhất); khu vực khu công nghiệp Cái Lân (gồm Bãi Cháy, Giếng Đáy, Việt Hưng). Mỗi khu vực đều được rà soát kỹ về quy hoạch, hiện trạng, hiệu quả sử dụng đất và đưa ra đề xuất kiến nghị cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả rà soát quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất khu vực xung quanh vịnh Cửa Lục khá chi tiết, đã cơ bản đưa ra bức tranh tương đối đầy đủ về hiện trạng quy hoạch và sử dụng đất xung quanh vịnh Cửa Lục hiện nay. Trên cơ sở đó giúp ích rất nhiều cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng..., đặc biệt là cơ sở dữ liệu cần thiết trong quá trình nghiên cứu và lập quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Thống nhất với các ý kiến phát biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý hiện trạng đất đai, xây dựng trật tự đô thị các khu vực này cho đến khi hoàn thành đồ án quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, không để phát sinh thêm các vấn đề phức tạp.

Đối với các dự án, quy hoạch gây ô nhiễm môi trường, không còn phù hợp với định hướng phát triển chung của TP Hạ Long, trong đó có vịnh Cửa Lục và các khu vực xung quanh, đặc biệt là đối với khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất không gia hạn với các dự án hết thời hạn thuê đất; không chuyển nhượng đất nuôi trồng thủy sản khu vực này; không để chuyển nhượng ngầm sang tên, đổi chủ; thu hồi theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; rà soát lại đất rừng ngập mặn, đất nuôi trồng thủy sản trước đây UBND huyện Hoành Bồ, UBND tỉnh đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức quản lý. Đối với các dự án đang triển khai tại các KCN, các dự án không sinh lời, gây ô nhiễm môi trường, không còn phù hợp với định hướng phát triển của thành phố thì không đầu tư mở rộng và xây dựng lộ trình di dời cụ thể.

Trên cơ sở các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết cụ thể đối với từng vấn đề thuộc thẩm quyền và tham mưu, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đối với các vấn đề vượt thẩm quyền; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy các vấn đề cần có chủ trương mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất với một số đề xuất cụ thể liên quan đến mục đích sử dụng đất, địa điểm quy hoạch...

quangninh.gov.vn
Loading...