Hội nghị báo cáo viên quý III năm 2022

21/09/2022 15:19
Ngày 21/9, Thành ủy Móng Cái tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý III năm 2022. Dự tại điểm cầu Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố. Hội nghị được triển khai trực tiếp và truyền trực tuyến đến 19 điểm cầu trên địa bàn Thành phố với trên 4.000 đảng viên của 38 Chi đảng bộ cơ sở, 247 Chi bộ trực thuộc, hơn 10 đơn vị đứng chân trên địa bàn tham dự.

 

Quang cảnh Hội nghị

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. 

Thông qua những câu chuyện gần gũi, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã nhấn mạnh đến những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; phẩm chất, lối ứng xử văn hóa, cách Người sử dụng cán bộ, đối đãi, chăm lo cho cán bộ, nhất là cán bộ nữ...Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Người, vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học và cách mạng, cao cả và thiết thực, thể hiện trong mọi lĩnh vực sống, hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ. Hệ thống các quan điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng cho đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Đây cũng chính là “kim chỉ nam” để mỗi cán bộ, đảng viên qua các thế hệ tích cực học tập theo phong cách, đạo đức của Bác. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu kết luận

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh: Bằng sự tâm huyết với kiến thức sâu rộng và tình cảm sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên của Đảng bộ TP Móng Cái những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của chuyên đề. Đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự. 

Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các cấp trong hệ thống chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân TP Móng Cái thực hiện tốt một số trọng tâm, cụ thể là: Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; căn cứ Kế hoạch số 119 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện chuyên đề năm 2022 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.” Trong đó yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nghiêm túc kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình để tự sửa. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ trong thời gian tới. 

Đảng viên dự trực tuyến tại điểm cầu phường Ka Long

Đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu phường Hòa Lạc

Tại điểm cầu phường Bình Ngọc

Tại điểm cầu xã Hải Xuân

Tại điểm cầu phường Hải Yên

Tại điểm cầu xã Vĩnh Trung

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ Thành phố đến cơ sở phải chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề với hình thức, nội dung phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách cụ thể thiết thực nhất. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Các chi đảng bộ cơ sở cần xây dựng kế hoạch triển khai tham gia cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố Móng Cái ngày càng giàu đẹp, văn minh” đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố.

Cùng với việc tuyên truyền, học tập chuyên đề năm 2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phải bám sát các hướng dẫn, định hướng tuyên truyền hàng tháng của Thành phố để thực hiện có hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai trong cơ quan, đơn vị mình…/.

 

Hải Ninh - Trần Huân
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...