Banner tin

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành ủy

Cơ quan- Công đoàn cơ quan Thành ủy Móng Cái vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020. Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự.

Năm 2019, tập thể cán bộ, công chức cơ quan Thành uỷ với tinh thần nỗ lực, sự thống nhất, đoàn kết đã tổ chức thực hiện tốt công tác chuyên môn góp phần quan trọng giúp Thành uỷ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác lãnh đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan có nhiều đổi mới; Công đoàn cơ quan được quan tâm kiện toàn và tổ chức hoạt động có nề nếp; nội quy, quy chế dân chủ, quy chế cơ quan được thực hiện nghiêm túc. Tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức cơ quan ổn định, đoàn kết, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày; đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, nhân viên cơ quan từng bước được chăm lo cải thiện. Cơ quan Thành ủy luôn quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng, lý luận chính trị cho đảng viên; các phong trào thi đua được duy trì, phát huy tính sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị 

Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Thành ủy báo cáo công tác năm 2019 

Việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Công tác xây dựng cơ quan văn hóa được thực hiện tốt. 100% các cơ quan trong khối được xét công nhận là “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó 03 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 5/5 tập thể đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa", 80% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu thi đua “ Lao động tiên tiến” cùng nhiều danh hiệu giành cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP, Thủ trưởng cơ quan

và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Thành ủy triển khai nhiệm vụ năm 2020 

Nhiệm vụ năm 2020, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy sẽ tập trung tham mưu cho BCH, BTV Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/12/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã đề ra, trong đó bám sát thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 "Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững"; xây dựng cơ quan thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ, tạo sự thống nhất, đoàn kết và “Xây dựng nếp sống văn hóa” nơi công sở, phấn đấu đạt 100% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, trong đó 30% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 06/06 cơ quan đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa" và “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

Tin cùng chuyên mục

Móng Cái triển khai Chương trình “Tuần lễ khuyến mại tập trung”

Móng Cái triển khai Chương trình “Tuần lễ khuyến mại tập trung”


Hội Nông dân Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Hội Nông dân Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất


BHXH Móng Cái tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới Nông dân

BHXH Móng Cái tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới Nông dân


Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV


Nhiều trường học ở Móng Cái được BHXH các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen

Nhiều trường học ở Móng Cái được BHXH các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen


Thanh niên khởi nghiệp bằng vườn rau thủy canh

Thanh niên khởi nghiệp bằng vườn rau thủy canh


Móng Cái chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Móng Cái chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy


“Ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, ngành trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao”

“Ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, ngành trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao”


Hội đồng nhân dân TP Móng Cái triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Hội đồng nhân dân TP Móng Cái triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020


Móng Cái tập huấn kỹ năng xử lý tình huống trong giáo dục mầm non

Móng Cái tập huấn kỹ năng xử lý tình huống trong giáo dục mầm non


Móng Cái diễn tập phương án PCCC và CNCH tại cửa khẩu Bắc Luân II

Móng Cái diễn tập phương án PCCC và CNCH tại cửa khẩu Bắc Luân II


Móng Cái thực tập phương án  PCCC- CHCN tại Chợ Trung tâm

Móng Cái thực tập phương án PCCC- CHCN tại Chợ Trung tâm


Lễ ký kết quy chế phối hợp

Lễ ký kết quy chế phối hợp


Ký kết hợp tác chuỗi liên kết trong ngành thủy sản

Ký kết hợp tác chuỗi liên kết trong ngành thủy sản


Kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV