Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành ủy

19/01/2023 10:00
Cơ quan- Công đoàn cơ quan Thành ủy Móng Cái vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bên cạnh những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song với tinh thần chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát huy dân chủ của tập thể lãnh đạo; sự cố gắng, nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết, cán bộ, công chức, lao động cơ quan Thành ủy đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Quang cảnh hội nghị 

Công tác lãnh đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan có nhiều đổi mới; Công đoàn cơ quan được quan tâm kiện toàn và tổ chức hoạt động có nề nếp; nội quy, quy chế dân chủ, quy chế cơ quan được thực hiện nghiêm túc. Tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức cơ quan ổn định, đoàn kết, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày; đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, nhân viên cơ quan từng bước được chăm lo cải thiện. Cơ quan Thành ủy luôn quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng, lý luận chính trị cho đảng viên; các phong trào thi đua được duy trì, phát huy tính sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành 15/16 chỉ tiêu (04 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm), khát vọng đổi mới - phát triển trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được lan tỏa mạnh mẽ; niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với Đảng, chính quyền được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái, Thủ trưởng Cơ quan Thành ủy phát biểu 

Việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy được tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Qua bình xét danh hiệu thi đua năm 2022, 05/05 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiến tiến", 05 tập thể được đề nghị công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", 01 tập thể được đề nghị Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 01 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 05/05 tập thể đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa", trong đó dẫn đầu khối Đảng là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ. Đối với các danh hiệu thi đua cá nhân: 80% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”, trong đó có: 01 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 13 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 11 đồng chí được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh và giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố. Bên cạnh đó, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua do ngành dọc triển khai, phát động; Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy được Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự, phát biểu chỉ đạo 

Nhiệm vụ năm 2023, đơn vị tập trung tham mưu cho BCH, BTV Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, với chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chất lượng dịch vụ, thương mại, logistic và đời sống Nhân dân”; tập trung tham mưu triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...