Hội nghị cán bộ, công chức người lao động phường Trần Phú năm 2022

16/12/2022 15:45
Chiều ngày 16/12/2022, UBND phường Trần Phú tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Thị Ninh, Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy – Chủ Tịch Ủy ban nhân dân phường.

Hội nghị công chức, người lao động là dịp để phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị đã thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo  đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; Báo cáo kết quả phong trào cán bộ, công chức lao động và hoạt động công đoàn phường năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

       Đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Bí Thư Đảng Ủy - Chủ tịch UBND phường phát biểubáo cáo đánh giá,  kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia một vài tham luận  ,đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, người lao động cấp xã  đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 .

                                                                                                

     Đồng chí Vũ Hiếu Trung - Trưởng BCH Quân sự Phường đọc tham luận

Tại hội nghị các đại biểu cũng thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Bầu Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2022-2024; Phát động phong trào thi đua, ký cam kết chương trình phối hợp và giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công Đoàn Phường;

 

   Một số hình ảnh tham gia bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022- 2024

                                                                                         

   Một số hình ảnh tham gia bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022- 2024

                                                                                             

Ký kết chương trình phối hợp và giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn Phường. 
Cán bộ, công chức phường Trần Phú 

Trong năm 2022, UBND phường có  26 cán bộ, công chức, người lao động được xếp loại lao động tiên tiến, trong đó có  5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

                                                                                     

Tâm Liên
Loading...