Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023

08/01/2023 20:45
Ngày 06/01/2023, phường Ka Long tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thị Thúy Nga - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường cùng toàn thể cán bộ, công chức người lao động cơ quan phường.
Đồng chí Bùi Thị Thúy Nga - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công đoàn phường Ka Long có 25 đoàn viên. Trong đó có 19 đoàn viên là cán bộ, công chức, 06 đoàn viên là người hoạt động không chuyên trách. Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường cùng với sự ủng hộ của các tổ chức, đoàn thể, tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022. Công đoàn đạt công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đoàn viên công đoàn tham gia phong trào thi đua; 03 đồng chí được đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Đồng chí Phan Thế Hòa - Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu

Hội nghị cán bộ, công chức là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; đồng thời, vận động để mỗi đoàn viên công đoàn phát huy bản chất, truyền thống, không ngừng nâng cao trình độ, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện quy chế dân chủ của UBND phường năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023,  nội quy cơ quan; báo cáo phong trào thi đua Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024; thông qua các quy chế chi tiêu nội bộ. Hội nghị đã thảo luận và đánh giá những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân trách nhiệm để  xây dựng và bàn biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Vi Văn Quảng - PCT UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện quy chế dân chủ của UBND phường năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - PCT UBND phường báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn phường năm 2022 phương hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm năm 2023

Tại hội nghị đã có 05 ý kiến tham luận của đoàn viên Công đoàn đóng góp vào báo cáo tổng kết công tác hoạt động công đoàn, báo cáo hoạt động năm của cơ quan; đề ra các giải pháp thực hiện việc nâng cao công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên Công đoàn, giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị: Đ/c Bùi Thị Thúy Nga - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đánh giá cao hoạt động của phường Ka Long trong năm 2022, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh trong năm với những khó khăn thách thức phường Ka Long đã luôn đoàn kết, trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng đề nghị các cán bộ, công chức, người lao động của phường cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đề ra. Để thực hiện tốt nghị quyết năm 2023 đồng chí  yêu cầu Công đoàn phường tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ đoàn viên về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản liên quan đến thực hiện quy chế d​ân chủ; triển khai thực hiện nhiệm vụ với bản lĩnh “6 dám, 5 thật”; cán bộ, công chức phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tăng cường phối hợp, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ.

Cán bộ, công chức phường ký giao ước thi đua năm 2023

Tại hội nghị, Công đoàn phường đã phát động phong trào thi đua và tổ chức cho cán bộ công chức phường ký giao ước thi đua với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của phường với chủ đề “Nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại, đời sống nhân dân và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Trần Quốc Hiệp
phường Ka Long
Loading...