Hội nghị chuẩn y kết quả bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc

13/07/2022 11:18
Hội nghị chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hường nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Khối Dân vận xã Vạn Ninh.

Sáng ngày 13/7/2022, Đảng ủy xã Vạn Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử chi ủy, Bí thư và phó bí thư các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025. Và tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của khối dân vận xã Vạn Ninh

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Nhơn - Phó Bí thư Đảng ủy xã đã công bố Quyết định Chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ đối với 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có: chi bộ 05 thôn, Chi bộ 03 nhà trường, Chi bộ Quân sự, chi bộ Trạm y tế và Chi bộ Công an xã. Theo đó, các Ban chi ủy có nhiệm vụ: bám sát chức năng nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở theo quy định, hướng dẫn của Trung ương của Thành ủy của Đảng ủy và xây dựng quy chế; phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên; duy trì lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả toàn diện các mặt công tác ở cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng.

(Đồng chí: Trần Ngọc Trung – Bí thư Đảng ủy trao quyết định chuẩn y Bí thư cho các Chi bộ trực thuộc)

(Đồng chí: Bùi Văn Nhơn – Phó Bí thư trao quyết định chuẩn y Bí thư cho các Chi bộ Công An và Quân Sự)

Phát biểu chỉ đạo Đồng chí Trần Ngọc Trung - Bí thư Đảng ủy xã đã đánh giá kết quả tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội chi bộ; nêu cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm trong thời tiếp theo, yêu cầu các Ban chi ủy mới tiếp tục phát huy nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thôn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

(Quang cảnh Hội nghị)

(Đồng chí: Bùi Hữu Nhưng - Phó Khối Dân vận thông qua báo cáo)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác Dân vận của hệ thống chính trị từ xã đến thôn tiếp tục đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực. Khối Dân vận Đảng ủy đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân vận; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dân vận theo kế hoạch đã đề ra; góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.

(Đồng chí: Hoàng Văn Cắm- Tổ trưởng tổ dân vân thôn trung tham gia ý kiến)

(Đồng chí: Hoàng Văn Sinh- Tổ trưởng tổ dân vân thôn Cầu Voi tham gia ý kiến)

(Đồng chí: Bùi Văn Đài - Tổ trưởng tổ dân vân thôn Đông tham gia ý kiến)

(Đồng chí: Phạm Thị Tấn – Chủ tịch Hội LHPN xã tham gia ý kiến đóng góp)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ kết quả nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, những vấn đề Nhân dân và dư luận quan tâm; những hạn chế tồn tại cần khắc phục và thống nhất cao tinh thần chỉ đạo nhằm tiếp tục đổi mới công tác Dân vận theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Khối Dân vận Đảng ủy đề nghị hệ thống dân vận tiếp tục bám sát kế hoạch công tác năm để thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận trong những  tháng cuối năm. Tập trung tham mưu tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo.

(Đồng chí: Trần Ngọc Trung – Thành uỷu viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Trung – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận và biểu dương kết quả khối dân vận xã đã đạt được. Đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, chú trọng công tác tôn giáo, nhân rộng các mô hình “Dân vận kéo”…qua đó tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh ở địa phương. 

(Đồng chí; Nguyễn Văn Chiều – Thành ủy viên, Phó Ban Dân vận thành ủy phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chiều – Thành ủy viên, Phó ban Dân vận Thành uỷ đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của địa phương trong công tác dân vận thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản về công tác dân vận; tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại để giải quyết; gắn với giám sát hoạt động của cấp uỷ, chính quyền trong việc giải quyết vì mục tiêu tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh việc xây dựng điểm sáng Quy chế dân chủ và Dân vận chính quyền bảo đảm thiết thực, có hiệu quả; tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận các cấp kịp thời; triển khai thực hiện các kết luận, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân tộc, tôn giáo.

Bùi Văn Nhã
Loading...