Banner tin

Hội nghị chuyên đề Thường trực HĐND thành phố

Chiều ngày 29/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề để nghe UBND thành phố báo cáo một số nội dung liên quan đến tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri về tồn tại đất đai trên địa bàn. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; các ban của HĐND thành phố; đại diện MTTQ và các đoàn thể thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

 

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố đã báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri về một số nội dung cụ thể: Kết quả xác định nguồn gốc đất đai với một số hộ dân tại thôn Thoi Phi, xã Vạn Ninh; Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân kinh tế mới tại khu 9, phường Hải Hòa; Tiến độ giải quyết các vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 1.322 hồ sơ tại phường Ninh Dương; Tiến độ giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Theo đó, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố đã chủ động, tích cực chỉ đạo, điều hành đồng bộ, toàn diện bằng nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, hiệu quả, xây dựng rõ kế hoạch, lộ trình, phân công rõ người, rõ việc. Bên cạnh đó tranh thủ tốt sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp hướng dẫn chuyên môn của các sở ngành liên quan, sự đồng thuận của nhân dân và việc tham gia tích cực của các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan, nên công tác giải quyết các tồn đọng về đất đai nhất là 4 tồn tại nêu trên đã đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ, được cử tri đồng tình ghi nhận.

Đại diện phòng ban chuyên môn, địa phương đã nêu lên một số tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ

Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết những tồn tại về đất đai trên địa bàn thành phố, theo chủ trương chỉ đạo của tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố đã ban hành, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch nhất là sau khi Chính phủ ban hành Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái đến năm 2040; Tiếp tục quan tâm rà soát toàn bộ các vấn đề tồn tại về đất đai từ đất ở, đất lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Đối với 4 nội dung giải quyết tồn tại về đất đai và kiến nghị của cử tri đã nêu trên cần quan tâm một số nội dung, cụ thể là: Thống kê rà soát lại các nội dung chỉ đạo của tỉnh, thành ủy Móng Cái, Nghị quyết của HĐND và kiến nghị của cử tri thành phố, hướng dẫn của các sở ngành, các nội dung UBND thành phố đã trình tỉnh, kết quả giải quyết các nội dung đã chỉ đạo các đơn vị, ban ngành và xã phường liên quan. Từ đó xác định rõ các nhiệm vụ, nội dung gắn với lộ trình, cùng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để giải quyết dứt điểm các tồn tại đảm bảo các quy định.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì hội nghị

Rà soát kiểm đếm các nội dung đã giải quyết được trong 1.322 trường hợp tại phường Ninh Dương, tại khu 9 phường Hải Hòa, các hộ di dân tại thôn Thoi Phi xã Vạn Ninh, đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; giải quyết việc tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này đảm bảo các quy định, làm rõ các nội dung vướng mắc chưa giải quyết được. Theo đó đối với các trường hợp cấp quyền sử dụng đất, công tác quản lý đất đai thuộc thẩm quyền thành phố, xã phường phải có lộ trình kết quả giải quyết cụ thể, đảm bảo quy định và quyền lợi của nhân dân. Các nội dung phụ thuộc vào chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của các sở ngành, UBND thành phố cần chỉ đạo bám sát để sớm có ý kiến giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Nâng cao hiệu lực chỉ đạo điều hành của UBND thành phố thông qua việc ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể về chủ trương, thời gian giải quyết để các phòng ban, đơn vị, địa phương có cơ sở tuyên truyền, vận động các hộ dân biết chủ trương của thành phố, giảm bức xúc, kiến nghị của người dân. Tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh sớm có chủ trương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Rà soát loại bỏ số lượng hồ sơ đã giải quyết xong, các hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định, thông báo công khai cho nhân dân biết, có biên bản, hồ sơ làm việc với các hộ dân liên quan; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công gắn trách nhiệm, quy định thời gian hoàn thành để giải quyết dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo địa phương, đơn vị liên quan có biện pháp xử lý theo đúng quy định về quản lý đất đai, tránh khiếu kiện kéo dài. Đồng thời Thành phố cần có văn bản giải quyết, trả lời kiến nghị cho các hộ dân cụ thể hoặc niêm yết công khai tại các nhà văn hóa để nhân dân theo dõi. Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm công tác kiểm điểm đánh giá kết quả giải quyết các tồn tại nêu trên gắn với việc kiểm tra kết quả thực hiên các kiến nghị chính đáng đảm bảo quyền lợi cho người dân và thông tin kịp thời cho HĐND thành phố biết giám sát đảm bảo quy định.

 

Tin cùng chuyên mục

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn


TP Móng Cái dự hội nghị trực tuyến giao ban công tác của Thường trực tỉnh ủy

TP Móng Cái dự hội nghị trực tuyến giao ban công tác của Thường trực tỉnh ủy


Sơ kết công tác thực hiện quy chế phối hợp khối liên ngành cửa khẩu và công tác quản lý biên giới quý I/2021

Sơ kết công tác thực hiện quy chế phối hợp khối liên ngành cửa khẩu và công tác quản lý biên giới quý I/2021


Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh

Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh


Giao ban UBND Thành phố - phiên họp thường kỳ tháng 4/2021

Giao ban UBND Thành phố - phiên họp thường kỳ tháng 4/2021


Đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong trường học

Đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong trường học


Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng chống dịch covid-19

Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng chống dịch covid-19


Móng Cái điều chỉnh Chính sách chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng  theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Móng Cái điều chỉnh Chính sách chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015


Móng Cái kích hoạt và triển khai đồng bộ các phương án phòng chống dịch covid 19

Móng Cái kích hoạt và triển khai đồng bộ các phương án phòng chống dịch covid 19


Hội nghị đối thoại với các hộ dân thuộc phạm vi GPMB dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II và Hạ tầng khu dân cư đô thị Bắc Đại lộ Hòa Bình tại phường Hải Hòa

Hội nghị đối thoại với các hộ dân thuộc phạm vi GPMB dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II và Hạ tầng khu dân cư đô thị Bắc Đại lộ Hòa Bình tại phường Hải Hòa


Tập huấn kỹ năng cho người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Tập huấn kỹ năng cho người ứng cử đại biểu HĐND các cấp


Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hải Yên

Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hải Yên


Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ TP Móng Cái

Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ TP Móng Cái


Trao tặng 20 xe lăn cho người khuyết tật ở TP Móng Cái

Trao tặng 20 xe lăn cho người khuyết tật ở TP Móng Cái


Đại diện các Đảng bộ ngành Than khu vực Đông Triều- Uông Bí tặng quà CBCS và nhân dân biên giới Móng Cái

Đại diện các Đảng bộ ngành Than khu vực Đông Triều- Uông Bí tặng quà CBCS và nhân dân biên giới Móng Cái