Hội nghị công bố quyết định Ban chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

01/08/2022 09:26
Ngày 22/07/2022, tại nhà văn hóa trung tâm xã Hải Xuân, Đảng ủy xã Hải Xuân tổ chức Hội nghị công bố quyết định Ban chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 22/07/2022, tại nhà văn hóa trung tâm xã Hải Xuân, Đảng ủy xã Hải Xuân tổ chức Hội nghị công bố quyết định Ban chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 18/02/2022 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh về việc “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, khhu phố nhiệm kỳ 2022-2025”. Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 15/3/2022 của Đảng uỷ xã Hải Xuân tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Từ ngày 03-9/7/2022 Đảng bộ xã Hải Xuân đã chỉ đạo 19/19 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. 13/13 thôn Đảm bảo cơ cấu đồng chí trưởng thôn được tập thể đảng viên chi bộ tín nhiệm, bầu là Bí thư chi bộ theo đúng phương châm chỉ đạo “dân tin - Đảng cử” đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn.

Đồng chí Phạm Thanh Huyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

trao Quyết định Ban chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Nguyễn Trung
Trang thông tin xã Hải Xuân
Loading...