Hội nghị công bố và trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử trưởng thôn và đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

18/07/2022 10:01
Ngày 18/7/2022, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thực tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử trưởng thôn và đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Căn cứ Biên bản bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư của các Chi bộ (Nhiệm kì 2022 - 2025).

Đến dự Hội nghị có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ cùng các đồng chí Cán bộ, công chức xã,các đồng chí chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ đã trúng cử nhiệm kỳ 2022 - 2025 được chuẩn y.

Quang cảnh buổi lễ công bố và trao Quyết định chuẩn y Chi ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ (Nhiệm kỳ 2022 - 2025)

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực Nguyễn Duy Đông nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã được tín nhiệm cao, chuẩn y vào các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư và Chi uỷ viên. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư quán triệt, giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành các Chi bộ khoá mới 2022 - 2025; có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chi uỷ viên và Đảng viên, đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ; triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương cùng giúp đỡ nhau phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là tổ chức Đảng đạt trong sạch - vững mạnh hàng năm.

Trao quyết định công nhận Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tại hội nghị đã thông qua 03 quyết định công nhận người trúng cử trưởng thôn đối với các ông: Lê Văn Sáng trúng cử Trưởng thôn 01; Ông Hứa Thanh Bình trúng cử Trưởng thôn 02; Ông Hoàng Văn Tâm trúng cử Trưởng thôn 03.

Được biết, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và toàn diện, cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Vĩnh Thực với hình thức bầu cử bỏ phiếu kín đã diễn ra thành công theo đúng tinh thần “Dân tin - Đảng cử” và thực sự là ngày hội của toàn dân. Kết quả bầu cử tỷ lệ đạt 100%.

Trước đó, xã Vĩnh Thực đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất để phục vụ bầu cử; rà soát, thống nhất, niêm yết danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình. Đặc biệt, công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; lựa chọn ra những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lê Văn Tiền
Loading...