Hội nghị đại diện cử tri giới thiệu người ứng cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025 Phường Bình Ngọc

21/05/2022 16:28
Thực hiện pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Thành phố Móng Cái và phường Bình Ngọc, Ban công tác mặt trận 4/4 khu phố trên địa bàn Phường Bình Ngọc đã tổ chức Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình để lấy ý kiến nhân dân về người được giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng thời, thực hiện quyền đề cử, ứng cử của nhân dân trong khu phố.

 Quang cảnh hội nghị khu 1

Quang cảnh Hội nghị khu 2


Quang cảnh hội nghị khu 3

Quang cảnh hội nghị khu 4


Phường Bình Ngọc đã thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng tinh thần chỉ thị số 24-CT/TU của Tỉnh ủy thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố theo đúng quy trình, quy định, các hướng dẫn của cấp trên đảm bảo với tình hình thực tế của cơ sở. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt bước hiệp thương, xin ý kiến của đại diện cử tri về nhân sự bầu trưởng khu phố, hội nghị 4/4 khu phố có sự đồng thuận cao từ đại diện cử tri bằng hình thức biểu quyết giơ tay và 100% đại diện cử tri đều nhất trí bầu: Ông Hoàng Đình Minh - hiện là Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 1, nhiệm kỳ 2020 - 2022 giới thiệu nhân sự bầu vào chức danh Trưởng khu phố 1; Bà Nguyễn Thị Quý Duyên - hiện là Đảng viên, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu 2 giới thiệu nhân sự bầu vào chức danh Trưởng khu phố 2; Ông Đoàn Mạnh Lực - hiện là Đảng viên chi bộ khu phố 3, giới thiệu nhân sự bầu vào chức danh Trưởng khu phố 3; Ông Hoàng Quang Vinh - hiện là Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 4, nhiệm kỳ 2020 - 2022 giới thiệu nhân sự bầu vào chức danh Trưởng khu phố 4.


Đ/c Nguyễn Hùng Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện đạt kết quả cao, phường Bình Ngọc đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác rà soát nhân sự, chuẩn bị nhân sự theo đúng quy trình; lựa chọn đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín thực tế trong cộng đồng dân cư và trong chi bộ, để cử tri bầu ra trưởng khu phố, sau đó sẽ tiến hành quy trình để bầu vào cấp ủy đảm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng khu phố trên địa bàn. Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Trưởng thôn, khu phố là minh chứng cho việc đảm bảo quy trình “dân tin, đảng cử” góp phần là cầu nối giữa Đảng với nhân dân ở cơ sở.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện thống nhất thời gian bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố đồng bộ với tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 vào ngày 5/6/2022. Quy trình thực hiện bầu trưởng thôn khu trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu trưởng thôn, khu phố để bầu bí thư chi bộ, đảm bảo đạt 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố. Việc triển khai tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội ở cộng đồng dân cư./.

Đoàn Thu
MTTQ Phường Bình Ngọc
Loading...