Đảng ủy Quân sự Thành phố:

Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2021

Ngày 30/11, Đảng ủy Quân sự TP Móng Cái tổ chức hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả công tác trong năm 2021; đồng thời triển khai phương hướng, ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Bí thư Đảng ủy quân sự Thành phố dự, chủ trì Hội nghị

 

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Bí thư Đảng ủy quân sự Thành phố chủ trì Hội nghị

 

Năm 2021 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 03 của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết số 01 của BTV Thành ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy quân sự TP đã quán triệt triển khai hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng các cấp, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Trong đó tích cực tham mưu cho Thành phố khởi công xây dựng căn cứ chiến đấu giai đoạn 2021-2023 mức đầu tư 43 tỷ đồng, tham mưu cho HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Kho đạn hỏa lực năm 2022 mức 3,5 tỷ đồng; tiến hành các bước quy hoạch xây dựng Chốt chiến đấu của dân quân thường trực biên giới; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, tuyển quân, xây dựng lực lượng; đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; bảo đảm đầy đủ hậu cần kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; tích cực đầu tư củng cố doanh trại, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Về công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy Quân sự Thành phố đã tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chế độ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Đảng các cấp sát với tình hình thực tiễn. Chấp hành nghiêm việc giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú theo Quy định 213 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm túc việc viết đăng ký tu dưỡng rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chế độ ghi “Sổ hồng”, “Sổ nâu” ở cấp chi bộ; thường xuyên nắm, quản lý, định hướng và giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng được trận địa tư tưởng vững chắc. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm…Việc xét, đề nghị thăng quân hàm, nâng lương, nghỉ hưu, điều động, bổ nhiệm, luân phiên cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định bảo đảm dân chủ, khách quan. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tích cực triển khai. Thường xuyên đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo và phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là đối với cán bộ chủ trì đơn vị; Chỉ huy trưởng và Chính trị viên thực hiện tốt nguyên tắc thường xuyên trao đổi, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vông việc trên tinh thần dân chủ, tôn trọng lẫn nhau vì mục đích chung; những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung công tác trọng yếu đều được Đảng ủy thảo luận, quyết định và phân công cá nhân phụ trách tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và lan tỏa, làm gương trong toàn cơ quan, đơn vị...

Đại tá Đặng Công Chúng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến, đề xuất giải pháp

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đánh giá làm rõ thêm những kết quả đạt được; đồng thời đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp vào dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự Thành phố nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả đạt được, Đảng ủy quân sự Thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết số 03 của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết số 01 của BTV Thành ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025. Tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19, nâng cao năng lực, chất lượng tuyến y tế cơ sở. Tập trung nâng cao chất lượng cán bộ gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nắm chắc tình hình cơ sở, thiết lập cơ chế giám sát, kiểm soát chất lượng đội ngũ cán bộ. Hoàn thiện các khu căn cứ chiến đấu, quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng. Xây dựng Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, chú trọng rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đổi mới nâng cao chất lượng một số mô hình trên địa bàn Thành phố như “Đóng quân canh phòng”, “Cụm địa bàn an toàn”, an ninh cơ sở phối hợp cùng lực lượng Công an, triển khai mô hình “Diễn đàn Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên; tập trung hoàn thiện và quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng. Thời gian tới, Đảng ủy quân sự Thành phố tiếp tục củng cố, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 

 

Hải Ninh - Nguyễn Đức
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...