Hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023)

16/11/2023 19:32
Ngày 16/11, Thường trực HĐND TP đã tổ chức Hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) và kiến nghị chưa giải quyết xong từ các kỳ họp trước của HĐND TP. Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì, điều hành hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.
Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu ý kiến 

Tại Hội nghị, UBND TP đã báo cáo tổng hợp tình hình kết quả giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) và các nội dung kiến nghị chưa được giải quyết xong trong các kỳ họp trước của HĐND theo Nghị quyết 159/ NQ - HĐND ngày 20/7/2023 ; Thường trực HĐND thành phố báo cáo đánh giá kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 159/NQ-HĐND ngày  20/7/2023 của HĐND thành phố và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 tại Báo cáo số 152/BC-HĐND ngày 01/8/2023 về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; các ban HĐND thành phố báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri theo lĩnh vực phân công, các đồng chí Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND thành phố phát biểu ý kiến về hoạt động giám sát của Tổ. 

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến tham gia thảo luận, giải trình, phân tích làm rõ của các cơ quan, ban ngành, địa phương và đại diện các Ban, các Tổ đại biểu HĐND TP, đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì kết luận chỉ đạo khẳng định: Việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND TP và công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, thông tin phản ánh của dư luận và nhân dân luôn được thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, giải quyết. Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, phản ánh của nhân dân thể hiện sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP và các tổ chức chính trị - xã hội cũng như sự vào cuộc tích cực của các cơ quan ban, ngành thuộc thành phố và chính quyền xã phường được triển khai, thực hiện nghiêm túc

Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì kết luận

UBND TP đã quyết liệt tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết 100% kiến nghị cử tri gửi tới các kỳ họp; phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị có liên quan; ban hành các văn bản để chỉ đạo; yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị cử tri; chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời đến các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố và cử tri về nội dung kiến nghị, chủ động giải quyết kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt và đảm bảo chất lượng các nội dung kiến nghị theo văn bản số 153/TB-HĐND ngày 12/8/2023  của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và quy chế đề ra.

Việc giải quyết kiến nghị cử tri được các cấp, các ngành quan tâm, vào cuộc tích cực, nhất là đối với các kiến nghị của cử tri là doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh; công tác tổng hợp, phân loại, trả lời, giải quyết được đảm bảo; việc thông tin tuyên truyền tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri được tăng cường, chất lượng giải quyết ngày càng được nâng lên. Trong tổng số  49 kiến nghị, đến nay, đã có: 39/49 kiến nghị, đạt tỷ lệ 79,5% đã được giải quyết xong và được trả lời, thông tin tới cử tri, còn 10/49 nội dung đã chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới, chiếm tỷ lệ  20,5% (cao hơn kỳ trước 1,3%) cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị TTATXH.

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị cử tri trong thời gian tới, đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì chỉ đạp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cư tri; quy định về tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến HĐND thành phố theo Nghị quyết số 128/NQ-HĐND Thành phố; Phối hợp rà soát hoàn thiện cơ sở dữ liệu về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của Hội đồng nhân dân thành phố; tổng hợp giải quyết kiến nghị cử tri 3 cấp: Tỉnh, Thành phố, xã phường và công khai minh bạch các dữ liệu đó cho nhân dân, cử tri biết, giám sát, trong đó quan tâm rà soát, phân loại, chú trọng tập trung giải quyết các kiến nghị liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội – phúc lợi xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, các vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, như: Quy hoạch, Cấp đổi, cấp mới QSDĐ, Giao đất, giao rừng, nước sạch, điện sinh hoạt, VSMT...;Tăng cường, gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới các kỳ họp để giảm thiểu việc tồn đọng, tránh gây búc xúc trong cử tri, nhân dân và trở thành điểm nóng. định kỳ, Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành kiểm điểm kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, phản ánh của nhân dân; hàng quý có báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố nhằm tăng cường trách nhiệm của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri, nhất là các vấn đề kiến nghị liên quan đến các cấp, các ngành cần có cơ chế phối hợp, phải làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, phân công rõ cơ quan chủ trì giải quyết, cơ quan phối hợp giải quyết để giải quyết thấu đáo các kiến nghị, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri. Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết kiến nghị cử tri, các cơ quan chức năng cần chú trọng tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ở xã phường để thống nhất giải pháp, kết quả giải quyết, trả lời và thông tin đến cử tri. Đối với những kiến nghị không thể giải quyết được do cơ chế chính sách, nguồn lực chưa thể bố trí, chưa thể giải quyết được cần thông tin, giải thích kịp thời đến cử tri; Tập trung chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang được xem xét giải quyết tại Nghị quyết số 159/NQ-HĐND và Báo cáo số 152/BC-HĐND của HĐND thành phố, cụ thể:

Sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (kỳ thứXV), HĐND Thành phố khóa XXI, sớm chỉ đạo các phòng, ban, xã, phường tập trung tham mưu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp đảm bảo kịp thời, định kỳ hàng tháng, quý, giám sát, kiểm tra đôn đốc tiến độ hoàn thành, đảm bảo đúng Quy chế và quy định. Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến cử tri theo văn bản yêu cầu của Thường trực HĐND Thành phố.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Tỉnh cần báo cáo BTV Thành ủy, quyết liệt đề nghị giải quyết đến khi có kết quả để kịp thời giải quyết các nội dung kiến nghị và báo cáo HĐND Thành phố kết quả giải quyết theo quy định; Tiếp tục rà soát, phân loại, đồng thời xác định rõ, cam kết lộ trình, thẩm quyền để giải quyết dứt điểm 10 kiến nghị đang được xem xét giải quyết nhưng chưa xong, chưa đạt kết quả.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trong hoạt động tổng hợp ý kiến kiến nghị và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; và  chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung Quy chế phối hợp  công tác số 29/ QCPH/ HĐND- UBMTTQ ngày 02/3/2023 giữaHĐND và UB MTTQ TP; Nghị quyết số 127, số 128/ NQ- HĐND  trong tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố. 

Đối với các Ban, Tổ và đại biểu HĐND TP căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện đạt chất lượng và tiến độ công tác mà Thường trực HĐND TP đã đề ra.

Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng tin, bài, tiếp tục duy trì các chuyên mục về giải quyết kiến nghị cử tri để phản ánh đăng tải kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các cấp, các ngành; thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan các phòng ban ngành, xã phường được giao chủ trì giải quyết kiến nghị cử tri và một số nội dung quan trọng khác nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; các ban, các tổ và đại biểu HĐND thành phố theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các nội dung theo quy định./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...