Hội nghị giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 – HĐND Thành phố khóa XXI

01/07/2023 16:35
Chiều 30/6, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức hội nghị Hội nghị giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) - HĐND Thành phố khóa XXI; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND Thành phố khóa XXI. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
Hội nghị giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 – HĐND Thành phố khóa XXI

Theo báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) - HĐND Thành phố khóa XXI, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, khẳng định: công tác giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri là nhiệm vụ quan trọng, luôn được UBND Thành phố, các phòng, ban, xã, phường quán triệt, tập trung chỉ đạo giải quyết nghiêm túc. Các phòng, ban, xã, phường liên quan đã chủ động khảo sát, nắm tình hình thực tế, tích cực trao đổi, phối hợp để giải quyết theo chức năng, thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Tổng số kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XXI và các kiến nghị tồn đọng từ các kỳ họp trước theo Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND Thành phố là 52 kiến nghị (trong đó theo Báo cáo số 218/BC-HĐND là 37 kiến nghị; theo Nghị quyết 140 là 15 kiến nghị). Đến nay đã có 41/52 (đạt 78,8% tăng 15% so với kết quả giải quyết kỳ cuối năm 2022) kiến nghị đã được giải quyết xong triệt để hoặc giải quyết trả lời, giải thích rõ để thông tin cho cử tri, trong đó có 04 kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp được cơ bản  giải quyết xong (Dự án Hồ Đầm Ván Vĩnh Trung, Dự án Rừng thực nghiệm trường PTTH Trần Phú xã Bắc Sơn, thủ tục hành chính trong cấp mới, cấp đổi GCNQSD Đ, Đề án giao đất giao rừng tại các xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung đã có lộ trình cụ thể); còn 10/52 (chiếm 19,2%) kiến nghị đã chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giải quyết trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND Thành phố, các phòng, ban, đơn vị, xã phường liên quan đã giải trình, báo cáo từng ý kiến chưa giải quyết xong; nêu rõ nguyên nhân, tiến độ, phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu kết luận hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đánh giá cao trách nhiệm của UBND Thành phố và các phòng, ban, xã phường liên quan trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí nhấn mạnh, qua giám sát cho thấy, việc giải quyết kiến nghị cử tri đã được UBND thành phố, Điện lực Móng Cái và các cơ quan, đơn vị, xã phường liên quan nghiêm túc, tập trung chỉ đạo giải quyết 100% kiến nghị gửi tới kỳ họp; phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết; thường xuyên chỉ đạo rà soát về tiến độ và kết quả để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình xem xét, giải quyết. Đối với một số kiến nghị của cử tri, do những nguyên nhân khách quan (về nguồn lực, cơ chế chính sách, quy định hiện hành...) chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, đã được UBND thành phố chỉ đạo trả lời, giải thích rõ để thông tin tới cử tri hoặc xác định thời hạn cụ thể để các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung giải quyết. Nhiều kiến nghị tồn đọng qua nhiều kỳ họp gây bức xúc trong nhân dân được giải quyết quyết liệt, có kết quả, như: Cấp mới, cấp đổi đất ở, đất NTTS, giải phóng mặt bằng, tái định cư….ở các xã phường được từng bước giải quyết; các nội dung liên quan đến nước sạch, hệ thống điện chiếu sáng, khắc phục tồn tại do thi công đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, chinh sách an sinh, đầu tư xây dựng… cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận, niềm tin trong nhân dân ngày càng nâng cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

 Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết các kiến nghị còn chưa dứt điểm, các kiến nghị tồn đọng kéo dài (qua nhiều kỳ họp) tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu nại, tố cáo; những kiến nghị đã được các phòng ban, địa phương, đơn vị cam kết thời gian, lộ trình giải quyết; chỉ đạo để công tác phối hợp giữa các phòng ban, địa phương, đơn vị liên quan trong giải quyết kiến nghị của cử tri được chặt chẽ, hiệu quả hơn; quan tâm hơn nữa trong việc nắm bắt, đôn đốc, kiểm tra hiện trường việc thực hiện của các địa phương, đơn vị theo phân công của UBND thành phố, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc (nếu có), nhất là các kiến nghị tại các kỳ họp trước về giải quyết các tồn đọng sau thi công đường cao tốc tại xã Quảng Nghĩa, Hải Đông; xử lý nuôi trồng thủy sản trái phép tại xã Vĩnh Trung… Đề án giao đất giao rừng tại 4 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung. Đối với những kiến nghị vướng mắc liên quan tới thẩm quyền giải quyết của Tỉnh, cần rà soát, bám nắm báo cáo Tỉnh để giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của nhân dân (Việc thực hiện đề bù GPMB dự án công nghiệp nam sông Lục Lầm, phường Hải Hòa); đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã phường rà soát, cương quyết loại trừ giao cho UBND các xã phường giải quyết và trả lời, thông tin đến cử tri.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết đối với các kiến nghị cử tri phải tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc chậm xem xét giải quyết kiến nghị cử tri. Kịp thời đăng tải, công khai kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri lên cổng thông tin điện tử của thành phố, chủ động cung cấp thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri cho chính quyền, MTTQ, các địa phương có cử tri kiến nghị.  

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thành phố trong hoạt động tổng hợp ý kiến kiến nghị và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, phường nâng cao hiệu quả phối hợp với Thường trực HĐND xã, phường, các tổ đại biểu HĐND thành phố thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp đầy đủ, phân loại đúng thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp gửi về Thường trực HĐND thành phố để chuyển UBND thành phố giải quyết, trả lời theo đúng thời gian quy định.

Đối với các Ban, Tổ và đại biểu HĐND thành phố bám sát cụm địa bàn ứng cử, các nội dung nhiệm vụ giám sát đã được Thường trực HĐND thành phố phân công trước và sau kỳ họp thường lệ; chủ động giám sát đối với việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn, nhất là những kiến nghị chưa dứt điểm, kéo dài nhiều kỳ họp, đảm bảo quyền lợi của người dân, đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích đối với các ý kiến có tính chất kiến nghị cung cấp thông tin. Thực hiện tốt việc tổng hợp và chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo đúng cấp, đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. Sau các đợt tiếp xúc cử tri cần dành thời gian thích hợp để khảo sát thực tế đối với các vấn đề cử tri kiến nghị; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chia sẻ khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư một số công trình, cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố.

Vi Thu - Nguyễn Đức
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...