Hội nghị giao ban hoạt động của Thường trực HĐND TP quý I /2023

17/04/2023 23:48
Ngày 17/4, HĐND TP đã tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND TP quý I /2023 giữa Thường trực HĐND TP với thường trực HĐND các xã, phường. Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghi

Quý I/2023, HĐND 2 cấp đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND 2 cấp đã xây dựng Chương trình, phân công thực hiện giám sát chuyên đề năm 2023 đối với Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo chủ trương chung của cấp ủy các cấp. Trong quý I năm 2023, đã triển khai thực hiện 11 cuộc giám sát chuyên đề, 27 cuộc giám sát, khảo sát đột xuất, thường xuyên . HĐND các cấp đã tập trung giám sát, khảo sát việc chấp hành một số Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố, tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát đột xuất, thường xuyên, không báo trước tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu trong thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, những vấn đề được cư tri, nhân dân quan tâm. Hoạt động của HĐND 2 cấp tiếp tục được nâng lên theo hướng đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND Thành phố, các xã, phường với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Thường trực HĐND hai cấp luôn bám sát chủ trương, định hướng của Thành ủy, Đảng ủy các xã phường để chỉ đạo, phân công, điều hòa các hoạt động đạt hiệu quả trên các mặt công tác trong đó, HĐND TP đã chủ động chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo thẩm quyền; đồng thời, mắm bắt, đôn đốc thường xuyên việc triển khai các nghị quyết HĐND các cấp, nhất là các nghị quyết về thu - chi ngân sách nhà nước, đầu tư công, chính sách đảm bảo an sinh xã hội... để kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội; Phân công, điều hòa linh hoạt các chương trình giám sát chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn; định hướng, chỉ đạo hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, không báo trước có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, kịp thời thông tin báo cáo, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của Thành phố, của xã, phường; Duy trì thực hiện thường xuyên công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan hữu quan trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương; Bên cạnh đó, tăng cường đôn đốc, giám sát có hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và phản ảnh của Nhân dân, các tồn tại đất đai trên địa bàn; (6) Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về kết quả, hoạt động của cơ quan dân cử, các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội tạo sự đồng thuận của cử tri và củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền địa phương; Thường trực HĐND Thành phố đã tham gia tiếp 74 lượt với 144 công dân, 74 vụ việc (giảm 4 lượt, giảm 6 vụ việc so CK) tại trụ sở tiếp công dân Thành phố; Thường trực HĐND cấp xã tham gia 204lượt buổi tiếp công dân định kỳ của xã, phường, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Đại biểu phát biểu ý kiến

Tại hội nghi, các đại biểu đã phân tích và làm rõ những việc đã làm được và chưa làm được, đồng thời rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND TP
Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP phát biểu kết luận

Cũng tại hội nghị sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND TP, đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP đã phát biểu kết luận: ghi nhận những kết quả đã đạt được của HĐND 2 cấp đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong quý II.2023 đó là tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy các xã, phường; Chỉ đạo tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 theo tinh thần nghị quyết Nghị quyết 146/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, các Nghị quyết của HĐND thành phố, xã phường ban hành tại các kỳ họp cuối năm 2022; Kịp thời, linh hoạt tổ chức các kỳ họp chuyên đề giải quyết những vấn đề cấp thiết, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quan tâm đi vào thực chất việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, đối mới hoạt động chất vấn; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, Nghị quyết của HĐND các cấp có trọng tâm, trọng điểm; Tiếp tục duy trì tốt mối liên hệ và phối hợp công tác, duy trì hội nghị giao ban, các hội nghị giải trình với Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực HĐND các xã phường và các cơ quan chức năng để tổ chức tốt các hoạt động năm 2023 của Hội đồng nhân dân 2 cấp; hoàn thành các nội dung công việc trọng tâm theo Chương trình, kế hoạch công tác, chương trình toàn khóa của HĐND đã đề ra và chỉ đạo sơ kết hoạt động công tác 6 tháng năm 2023; Bên cạnh đó, duy trì tốt mối liên hệ và phối hợp công tác của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố, Thường trực HĐND các xã, phường và các cơ quan chức năng để tổ chức tốt các hoạt động của HĐND. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc trong tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri….và một số nội dung quan trọng khác nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...