Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy

20/02/2024 15:21
Ngày 20/2, Thường trực Thành ủy tổ chức họp giao ban thường kỳ để bàn và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Đỗ Văn Tuấn, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến để rút kinh nghiệm về việc tổ chức các sự kiện: Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Tỉnh “Địa điểm ghi dấu sự kiện Bác Hồ thăm Trạm Hải quan cửa khẩu Bắc Luân và sang thăm nhân dân Đông Hưng, Trung Quốc năm 1960” và Lễ công bố quyết định, trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và khai mạc lễ hội đình Vạn Ninh năm 2024.

Theo báo cáo tại hội nghị, Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái đã ban hành các văn bản, kế hoạch, chương trình tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Tỉnh “Địa điểm ghi dấu sự kiện Bác Hồ thăm Trạm Hải quan cửa khẩu Bắc Luân và sang thăm nhân dân Đông Hưng, Trung Quốc năm 1960” và Lễ công bố quyết định, trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, khai mạc lễ hội đình Vạn Ninh năm 2024. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, xã, phường chủ động triển khai và phối hợp thực hiện đảm bảo các nội dung được giao.

Trong quá trình tổ chức còn một số nội dung, công việc cần điều chỉnh về công tác chuẩn bị, trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất… được chỉ ra tại hội nghị. Lãnh đạo Thành phố, phòng ban, đơn vị liên quan đã thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục trong thời gian tới.

Thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cần có bộ khung tiêu chuẩn trong phương án tổ chức các sự kiện, lễ hội hàng năm trên địa bàn Thành phố. Yêu cầu các phòng ban ngành, đơn vị liên quan báo cáo Thường trực Thành ủy về phương án tổng thể trước khi tổ chức sự kiện, lễ hội trên địa bàn; quan tâm công tác tuyên truyền trên hệ thống phương tiện đại chúng, tuyên truyền trực quan tại các địa điểm tổ chức, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn…

Về một số hoạt động lễ hội trong thời gian tới, đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, tổng duyệt, tuyệt đối không chủ quan, có phương án dự phòng trước khi tổ chức. Về phương án quy hoạch, rà soát toàn bộ quy hoạch các địa điểm đền chùa, khu thờ tự, di tích được xếp hạng trên địa bàn Thành phố; đồng thời giao UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện. 

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu
Đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về việc triển khai các dự án đầu tư công nguồn vốn năm 2024. 

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của thành phố Móng Cái là 611.719 triệu đồng, gồm nguồn vốn ngân sách trung ương là 3.134 triệu đồng, phân bổ cho 01 dự án chuyển tiếp; nguồn vốn ngân sách tỉnh là 6.631 triệu đồng; phân bổ cho 02 dự án chuyển tiếp; nguồn vốn ngân sách thành phố là 500.047 triệu đồng; phân bổ cho 41 dự án, công trình chuyển tiếp; 30 dự án, công trình khởi công mới, 01 nội dung đầu tư; nguồn chưa phân bổ: 101.907 triệu đồng. Giá trị khối lượng thực hiện đến 19/02/2024 đạt 7.101 triệu đồng; giá trị giải ngân đến 19/02/2024 đạt 10.739 triệu đồng, bằng 2,1% kế hoạch. 

Thường trực Thành ủy đã thống nhất một số nội dung về kế hoạch phân bổ nguồn vốn năm 2024. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đầu tư công; huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư; nâng cao năng lực thẩm định các dự án đầu tư, kiên quyết loại bỏ các đơn vị tư vấn, nhà thầu không đủ năng lực. 

Các dự án đã phân khai nguồn vốn phải có mốc thời gian khởi công, triển khai, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công các dự án mới trước ngày 30/4/2024; sớm triển khai nguồn vốn chưa phân bổ. Giao UBND Thành phố phân công cụ thể rõ người, rõ việc, phát huy vai trò, trách nhiệm của các phòng ban ngành, đơn vị, xã phường, tập thể, cá nhân trong từng phần việc cụ thể. 

Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo các xã phường đóng góp ý kiến tại hội nghị về nội dung thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái “Về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Thành phố”

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 06/06/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái “Về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Thành phố”.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị 17, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 231 và kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị 17 tại cuộc họp giao ban hàng tháng để lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã phường, Xí nghiệp nước Móng Cái triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, rà soát số liệu hộ dân thực tế, đầu tư mở rộng tuyến ống, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án hạ tầng trong và ngoài ngân sách để sớm đầu tư tuyến ống cấp nước sạch cho dự án đồng thời cho nhân dân khu vực 2 bên đường ống đấu nối được sử dụng nước sạch. Bên cạnh đó các đơn vị cấp nước chú trọng nâng cao chất lượng nước sạch để nhân dân yên tâm khi sử dụng để đảm bảo sức khỏe, đời sống.

Kết quả từ khi ban hành Chỉ thị 17 đến nay đã tăng 2.540 hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch, nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch chung trên toàn thành phố (cả đô thị và nông thôn) đạt 64,3%, tỷ lệ sử dụng nước sạch đô thị là 57,5% và nông thôn là 73,3%.

Để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, TP Móng Cái phấn đấu đến hết 31/12/2024, tỷ lệ sử dụng nước sạch các phường đạt trên 95% và tỷ lệ các xã hộ dân được sử dụng nước sạch qua trạm cấp nước tập trung phấn đấu đạt trên 90%.

Thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo các phòng ban, ngành, đơn vị, xã phường tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố thực hiện chuyên mục trên các hạ tầng truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử thành phố, các trang mạng xã hội để thông tin đến người dân lợi ích của việc sử dụng nước sạch. Có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện theo Chỉ thị 17; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn khu trong việc vận động, tuyên truyền gia đình, người thân, nhân dân chấp hành Chỉ thị 17. 

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị đơn vị cung cấp nước sạch xây dựng kế hoạch đầu tư xây mới, nâng cấp hạ tầng; khẩn trương thay thế hệ thống ống kẽm bằng vật liệu chất liệu mới, đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho người dân. Phối hợp với các chủ đầu tư của các dự án trong và ngoài ngân sách để thiết kế, tổ chức lắp đặt hệ thống đường dẫn nước trong khu đô thị, khu tái định cư đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phải bám sát tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 17 để thực hiện. Đối với khu vực Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực phải rà soát lại để có phương án triển khai cụ thể.

Giao UBND Thành phố phân công rõ trách nhiệm cho các phòng ban ngành, đơn vị, tổ chức kiểm điểm hàng tháng. Xí nghiệp nước Móng Cái đề xuất với Tổng công ty xây dựng kế hoạch đầu tư, phối hợp với các xã phường nắm bắt thông tin, thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền về những hạn chế, tồn tại; tăng cường quản lý về chất lượng nước, đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Thành phố./.

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...