Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU, Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh

28/07/2021 11:46
Ngày 28/7/2021,Thành ủy Móng Cái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU, Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự và trực tiếp quán triệt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021- 2025 do đồng chí Hoàng Minh Vương- Ủy viên BTV Thành ủy Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Thành phố Móng Cái trình bày; nghe quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021- 2025 do đồng chí Lê Hồng Vân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an Thành phố Móng Cái trình bày; nghe quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững KTXH gắn với đảm bảo vững chắc QPAN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 do đồng chí  Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái quán triệt.

Quang cảnh Hội nghị 

Tỉnh Quảng Ninh được xác định có vị trí trọng yếu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của phía Bắc và cả nước. Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến mọi hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, bài học kinh nghiệm quý đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đúc rút, đó là phải giữ vững khu vực biên giới, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự và trực tiếp quán triệt 

Với mục tiêu đặt ra là tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới; giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển; giữ vững môi trường, ổn định phát triển kinh tế - xã hội; phát triển để an ninh, an ninh để phát triển, an ninh trong phát triển với phương châm ổn định – kế thừa – đổi mới – phát triển, các Nghị quyết nêu trên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển KTXH, đảm bảo ANTT, công tác QPAN trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh nói chung và có liên quan, tác động trực tiếp tới TP Móng Cái, do vậy, việc học tập, quán triệt các Nghị quyết nhằm góp phần quan trọng định hướng, cụ thể hóa quan điểm: Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...