TP Móng Cái:

Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện NQ số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ “Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19”

Ngày 23/8, Thành phố Móng Cái tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện NQ số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ “về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19”. Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái đã tới dự và quán triệt thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu của 17/17 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh tại điểm cầu UBND Thành phố và trực tuyến tại các xã, phường trên địa bàn

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được đồng chí Vũ Sỹ Hùng - Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Tiền Lương - BHXH Sở Lao động -TBXH tỉnh Quảng Ninh trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của NQ số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ “Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19”; Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND Tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở tổ chức rà soát, thẩm định hồ sơ, xác định đối tượng người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định; trong đó nêu rõ cụ thể về đối tượng, quy trình triển khai và trình tự thực hiện áp dụng NQ số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Đồng chí Vũ Sỹ Hùng - Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Tiền Lương - BHXH Sở Lao động -TBXH tỉnh Quảng Ninh

trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của NQ số 68/NQ-CP

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành phố và điểm cầu trực tuyến các xã, phường và các phòng, ban ngành cũng đã trao đổi, hỏi đáp và làm rõ một số nội dung vướng mắc cần làm rõ về đối tượng áp dụng NQ số 68/NQ-CP; việc xác định mốc thời gian thực hiện, quy trình thực hiện cũng như tình huống cần vận dụng thực tế ở cơ sở cơ quan, doanh nghiệp và tại xã, phường nhằm thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ đảm bảo theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái đã phát biểu ý kiến kết luận

Cũng tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái đã phát biểu ý kiến nhấn mạnh: Các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các chế độ chính sách áp dụng cho các đối tượng bị ảnh hưởng và gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo đúng tinh thần NQ số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ; Thực hiện rà soát, nắm chắc thông tin, hoàn thiện hồ sơ và thẩm định để triển khai các chính sách hỗ trợ đúng đối tượng và theo quy định. Phòng LĐTBXH Thành phố đôn đốc các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành kịp thời và nhanh chóng nhưng phải đảm bảo công khai, khách quan và minh bạch; Đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng để nhân dân hiểu và thực hiện đúng; Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp thông tin với Sở LĐTBXH và trao đổi về nghiệp vụ nhằm hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đã đề ra./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...