Banner tin

Hội nghị lần thứ 4, Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Móng cái khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2024

Ngày 25/6, Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Móng cái (MTTQ) tổ chức Hội nghị lần thứ 4 khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2024 sơ kết 5 năm thi hành luật MTTQ; tổng kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, phó Bí thư Thường Trực Thành ủy; đồng chí Đỗ Viết Mạnh, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, kiểm Trưởng cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể CT-XH Thành phố.

Quang cảnh hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Văn Đô, phó Bí thư Thường Trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Sau 5 năm thi hành Luật MTTQ, các cấp MTTQ trong thành phố đã tổ chức triển khai nghiêm túc, tạo bước chuyển trong nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ MTTQ trong thời kỳ mới và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; nhân dân đồng thuận thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội triển khai hiệu quả; công tác tham gia xâu dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện; các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng có chiều sâu và thiết thực hơn; nhiều mô hình hoạt động được triển khai hiệu quả có sức lan tỏa lớn phát huy được vài trò chủ thể của nhân dân và huy động được sự quan tâm tham gia tích cực cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, kiểm Trưởng cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể CT-XH Thành phố phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng đã đánh giá sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó 6 tháng đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố cơ bản đã triển khai các nội dung chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban; chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường trực được đảm bảo. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, các nội dung phối hợp với chính quyền và các ban, ngành Thành phố được duy trì và đạt kết quả tốt, nhất là công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời chủ động giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hai do dịch bệnh đảm bảo đúng đối tượng, đến nay chưa xảy ra tình trạng trục lợi chính sách trên địa bàn Thành phố. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia vào các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả tốt, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã Cho thôi ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Móng cái khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đô, phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đồng thời hiệp thương kiện toàn chủ tịch UBMTTQ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Đỗ Viết Mạnh, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, kiểm Trưởng cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể CT-XH Thành phố.

Khen thưởng các tập thể có thành tích

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Móng cái đả tặng giấy khen cho 7 tập thể đã có thành tích trong công tác 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt nam.

Tin cùng chuyên mục

Thành ủy Móng Cái: Sơ kết công tác khối nội chính 6 tháng đầu năm 2020

Thành ủy Móng Cái: Sơ kết công tác khối nội chính 6 tháng đầu năm 2020


Hội nghị Đại biểu điển hình tiến tiến TP Móng Cái lần thứ V (2020 - 2025)

Hội nghị Đại biểu điển hình tiến tiến TP Móng Cái lần thứ V (2020 - 2025)


Đoàn Thanh niên phường Hải Yên: Tổ chức chương trình “Kể chuyện theo án”

Đoàn Thanh niên phường Hải Yên: Tổ chức chương trình “Kể chuyện theo án”


Đồng chí Nguyễn Văn Hồi -Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh: Khảo sát một số nội dung trình kỳ họp thứ XVIII, HĐND Tỉnh khóa XIII tại TP Móng Cái

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi -Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh: Khảo sát một số nội dung trình kỳ họp thứ XVIII, HĐND Tỉnh khóa XIII tại TP Móng Cái


Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP Móng Cái: Hội nghị quán triệt Nghị quyết đại hội đảng bộ TP lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP Móng Cái: Hội nghị quán triệt Nghị quyết đại hội đảng bộ TP lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Hội nghị tổng kết giai đoạn I về tăng cường  tiếng Việt cho trẻ em mầm non, tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020

Hội nghị tổng kết giai đoạn I về tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020


HĐND Thành phố Móng Cái: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

HĐND Thành phố Móng Cái: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020


Đồn Biên phòng Trà Cổ - BĐBP Quảng Ninh: Bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Trà Cổ - BĐBP Quảng Ninh: Bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép


Đồn biên phòng Trà Cổ - BĐBP Quảng Ninh: Liên tiếp bắt 2 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Đồn biên phòng Trà Cổ - BĐBP Quảng Ninh: Liên tiếp bắt 2 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản


Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Móng Cái khóa XXIV

Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Móng Cái khóa XXIV


Phường Hòa Lạc tiếp xúc cử tri

Phường Hòa Lạc tiếp xúc cử tri


Hội nghị điển hình tiên tiến Phường Ka Long lần thứ V

Hội nghị điển hình tiên tiến Phường Ka Long lần thứ V


UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh: Giao ban cụm thi đua số 2 cụm các huyện, thị miền Đông - Quảng Ninh

UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh: Giao ban cụm thi đua số 2 cụm các huyện, thị miền Đông - Quảng Ninh


Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ


Khen thưởng đột xuất Tổ công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Khen thưởng đột xuất Tổ công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản