Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái

29/09/2023 23:33
Ngày 29/9, UBND TP Móng Cái tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái (không phải là Uỷ viên BTV). Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Móng Cái; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Móng Cái; đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái và đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái đến dự. Đến dự còn có lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh uỷ và Sở nội vụ tỉnh Quảng Ninh.
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Hoan - Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP thông qua nội dung chương trình hội nghị
Đồng chí Hoàng Anh Tuất - Trưởng phòng nội vụ thông qua báo cáo

Thực hiện Kế hoạch số 274 của Ban Thường vụ Thành uỷ về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của TP, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 267 của UBND TP, về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 đồng chí là Phó chủ tịch UBND TP (không phải là ủy viên BTV) với 183 đồng chí lãnh đạo là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Phó văn phòng và Chánh văn phòng, Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Móng Cái phát biểu ý kiến chỉ đạo 

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Móng Cái phát biểu ý kiến chỉ đạo nhấn mạnh: Quán triệt các yêu cầu của Tỉnh uỷ và kế hoạch của Tỉnh đối với việc lấy phiếu tín nhiệm là việc làm theo quy định của công tác cán bộ của Đảng; Đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trên cơ sở bám sát chỉ đạo của T.W, kế hoạch của tỉnh về quy trình, đối tượng, cách thức thực hiện theo quy định thât sự khách quan nghiêm túc, tập trung dân chủ, công khai, minh bạch bỏ phiếu đảm bảo nhận định đánh giá cán bộ 4 tránh đó là tránh lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để hạ thấp uy tín của cán bộ được ghi phiếu, chống việc chạy phiếu tín nhiệm; chống tự diễn biến tự chuyển hoá của đối tượng ghi phiếu và lấy phiếu; chống việc lấy phiếu để nghi kỵ nhau và đấu tranh phê và tự phê bình của từng đồng chí và 3 đúng về năng lực, đánh giá đúng về phẩm chất chính trị, lối sống và uy tín. Tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị vì mục tiêu chung của TP để tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ. Đồng chí cũng quán triệt thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm công tâm, khách quan và trung thực nhằm làm tốt công tác cán bộ.

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP đã điều hành phần thảo luận và phát biểu ý kiến
Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP đã điều hành phần thảo luận và phát biểu nhấn mạnh: UBND TP đã rà soát đảm bảo các quy trình quy định của tỉnh Quảng Ninh, qua 142 ý kiến gửi về Phòng Nội vụ đều đồng tình không có yêu cầu giải trình làm rõ hơn đối với 2 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đợt này. Qua đây cũng nhằm đánh giá khách quan cũng như ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ cùng đồng hành của Tập thể UBND TP thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ nhất là các nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2023; Đồng chí cũng nêu rõ việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong việc nghiên cứu kỹ lưỡng đánh giá khách quan công tâm và trung thực đối với 2 đồng chí và là sự khích lệ đối với các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh Phó Chủ Ttch UBND TP

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái (không phải là Uỷ viên BTV) đối với đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái và đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái. 

Đồng chí Phùng Thị Thu Vân - Chánh Thanh tra TP, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin và động lực để các đồng chí lãnh đạo tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác quản lý điều hành của chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trong thời gian tới./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...