Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

18/07/2022 10:50
Ngày 18/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thực tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy xã Vĩnh Thực đã bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và thành phố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quán triệt và cụ thể hóa thành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; duy trì nghiêm túc chế độ hội ý, giao ban để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhân sự bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; Thành lập chi bộ quân sự xã; Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thích ứng an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo tiến độ thu ngân sách; công tác vệ sinh môi  trường; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiến độ thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký hoàn thành trong năm 2022 với Thành phố cơ bản đảm bảo; thu ngân sách  nhà nước đạt 60% kế hoạch được giao, các chỉ tiêu của Nghị quyết về phương phướng, nhiệm vụ năm 2022 có kết quả đánh giá đã cơ bản hoàn thành.

Quang cảnh hội nghi sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tậm 6 tháng cuối năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ xã trong việc đạt được kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022 và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Công tác phát triển đảng viên còn chậm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu chưa đạt tiến độ đề ra theo kế hoạch, An ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể và thôn trong tổ chức thực ”Ngày xanh trong tuần”, ”Ngày Chủ nhật xanh” còn chưa rõ nét. 

Đồng chí Nguyễn Duy Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 06 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ xã cần tập trung, quyết liệt thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai nhằm góp phần thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới; đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi tăng cường theo sự chỉ đạo của Thành phố đảm bảo an toàn. (2) Triển khai hoàn thành việc cấp đất ở cho nhân dân trên địa bàn. (3) Tích cực chủ động triển khai hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2022.

Đồng chí Tô Minh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã triển khai một số nội dung tại hội nghị.

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế ổn định với phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đ/c Hứa Thanh Bình - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 02 phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy xã Vĩnh thực tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng Nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Lê Văn Tiền
Loading...