Hội nghị tập huấn hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề và ghi chép sổ nghị quyết năm 2022

06/04/2022 10:03
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy xã Hải Xuân, ngày 02/4/2022 Đảng ủy xã Hải Xuân triển khai hội nghị tập huấn hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề và ghi chép sổ nghị quyết năm 2022.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy xã Hải Xuân, ngày 3/4/2022 Đảng ủy xã Hải Xuân triển khai hội nghị tập huấn hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề và ghi chép sổ nghị quyết năm 2022. Đến dự với hội nghi có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã cùng các Đồng chí Bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên và các đồng chí ghi sổ nghị quyết của 18 chi bộ trực thuộc.

Nhằm mục đích giúp các đồng chí Bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc nắm vững những quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên về cách thức tổ chức sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác đảng đối với các đồng chí Bí thư, phó bí thư, chi ủy viên. Đồng thời thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện một buổi sinh hoạt chi bộ và cách thức ghi nghị quyết cuộc họp ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở.

Tại Hội nghị đồng chí Vi Viết Cường – phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đã truyền đạt nội dung tập huấn về sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề và cách ghi chép sổ nghị quyết theo hướng dẫn tới toàn thể hội nghị.

      

     Đồng chí Vi Viết Cường – Phó Bí thư thường trực, chủ tịch HDND xã lên triển khai nội dung tập huấn

Tại hội nghị, đồng chí Cung Văn Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã lên triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề về “Triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”tới toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị.

Đồng chí Cung Văn Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề tới các đồng chí tham dự Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị tập huấn sinh hoạt chi bộ năm 2022

Loading...