Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Tỉnh Quảng Ninh trước kỳ họp thứ 6 khóa XIV

14/11/2021 15:59
Ngày 14/11, tại TP Móng Cái, MTTQ Thành phố Móng Cái đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Tỉnh Quảng Ninh trước kỳ họp thứ 6 khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc với cử tri TP Móng Cái. Cùng dự có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố Móng Cái.

Quang cảnh hội nghị

Đại biểu tiếp xúc cử tri TP Móng Cái

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã thông qua kết quả hoạt động của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV theo đó kỳ họp thứ 2 này Quốc hội đã họp theo 2 hình thức tập trung và trực tuyến nhằm đảm bảo tốt các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch Covid - 19. Tại kỳ họp, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc với cử tri TP Móng Cái.

Ngoài ra, Quốc hội đã thống nhất rất cao thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; và nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ hai. Đặc biệt, Quốc hội đã xem xét, quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và thành phố Hải Phòng, nhằm cụ thể hóa các kết luận của Bộ Chính trị để Chính phủ có những chính sách tạo động lực phát triển cho các tỉnh có tính liên kết vùng cao, có tốc độ phát triển nhanh, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện quyết liệt những cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước, làm cơ sở để Quốc hội giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết, xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; xây dựng cho ý kiến về một số dự án Luật như Luật điện ảnh, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật về cảnh sát cơ động….Kỳ họp thứ 2 cũng đã tổng hợp ý kiến và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trình lên Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV ứng cử tại TP Móng Cái

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV ứng cử tại TP Móng Cái đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Quảng Ninh; kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2021; định hướng phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh năm 2022 cũng như công tác phòng chống dịch Covid - 19 và kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông qua báo cáo về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cũng như kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trong đó có 3 ý kiến của cử tri Thành phố Móng Cái đã được trả lời theo đúng luật

Đại diện đại biểu cử tri phát biểu ý kiến

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri Thành phố Móng Cái đã có 6 ý kiến tham gia vào một số vấn đề như: cần tạo điều kiện và có cơ chế chính sách đặc thù để TP Móng Cái phát triển nhanh mạnh trong thời gian tới, cơ chế để đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; một số vấn đề cần đổi mới về quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đối với Luật đất đai, công tác hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, vấn đề xây dựng kè sông biên giới nhằm đảm bảo công tác an ninh quốc phòng địa phương…..

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu ý kiến làm rõ những ý kiến của cử tri đề xuất kiến nghị; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân cũng ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp và trình lên kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV./.

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...