Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu HĐND phường Hải Hoà

23/06/2023 22:26
Cổng TTĐT phường Hải Hoà

Ngày 23/6 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Hải Hoà phối hợp với Thường trực HĐND, UBND phường tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND phường Khoá VI nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu.

Đặng Văn Cao
Loading...