Hội nghị tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã Quảng Nghĩa khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

24/06/2022 17:59
Ngày 26/4, HĐND - UB MTTQ xã Quảng Nghĩa tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri xã trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 24/6/2022, HĐND - UB MTTQ xã Quảng Nghĩa tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri xã trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, Thường trực HĐND xã đã thông báo dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Trong không khí dân chủ, cử tri xã Quảng Nghĩa vui mừng, phấn khởi về những kết quả xã nhà đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 và kiến nghị HĐND xã một số vấn đề tập trung về giải quyết đất đai, giải phóng mặt bằng

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo UBND xã đã tiếp thu và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã để trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Đức Thành, Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Michen
Loading...