Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6

05/12/2022 16:55
Ngày 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 được truyền trực tuyến

Dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các địa phương cấp huyện, cấp xã trong tỉnh và đông đảo cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Tại điểm cầu Thành ủy Móng Cái, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái; đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP.

Quang cảnh tại điểm cầu Thành ủy Móng Cái 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Theo đó, các đại biểu được quán triệt, nghiên cứu về quá trình xây dựng nghị quyết; quá trình phát triển nhận thức, quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực trạng quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, trọng tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Mục tiêu của Nghị quyết là hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm phát triển nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Nghị quyết đưa ra 10 nhiệm vụ, giải pháp: Đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nưóc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững; Tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; Tiếp tục thực hiện tốt thiết chế Chủ tịch nước theo Hiến pháp; Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương; xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong chiều cùng ngày, hội nghị đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Để thực hiện có hiệu quả với các giải pháp tổng thể của Đảng bộ Thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái cho biết: “Để cụ thể hóa các nghị quyết này, TP Móng Cái địa đầu Tổ Quốc, chúng tôi tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm: Thứ nhất là cùng với sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh, Đâng bộ TP quán triệt sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn TP nắm chắc, hiểu sâu về Nghị quyết và phát huy vai trò của nhân dân, của hệ thống chính trị trong việc xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết; Vấn đề thứ hai là trên địa bàn TP Móng Cái, chúng tôi tập trung rà soát tất cả những công việc những nhiệm vụ theo nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết. Đặc biệt là giải quyết những vấn đề về đất đai, mong muốn của nhân dân để cấp lại, cấp mới để giải quyết nguyện vọng cho nhân dân vừa phục vụ cho công tác quản lý nhà nước chặt chẽ vừa đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân. Thứ ba là TP tập trung thực hiện vào các nhiệm vụ đặc biệt trong 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết đã được cụ thể hóa trong các nhiệm vụ và trong các chương trình công tác đặc biệt là đang trong giai đoạn triển khai các nghị quyết về lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ công tác năm 2023 của BCH Tỉnh ủy cũng như của BCH Đảng bộ TP Móng Cái để cập nhật nhanh những tinh thần mới nhất của Nghị quyết vào quán triệt và triển khai thực hiện ngay trong năm 2023 và những ngày đầu để triển khai Nghị quyết; Thứ 4 là chúng tôi tập trung vào phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, đặc biệt là thông qua nhân dân để đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cũng như vai trò điều hành của các cơ quan nhà nước từ TP đến các cấp xã phường và thực hiện vai trò giám sát của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP - AN và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển”.

Được biết, Hội nghị diễn ra trong 2,5 ngày, trong đó, 2 ngày nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết; 1/2 ngày dành cho các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Ngày 6/12, các đại biểu sẽ được nghe chuyên đề về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và chuyên đề về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời, tuyên truyền nội dung cơ bản của nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào cuộc sống nhanh chóng và đạt hiệu quả./.

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...