Hội nghị tổng kết hoạt động Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP Móng Cái năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022

13/01/2022 21:44
Ngày 13/1, Thành ủy Móng Cái tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP Móng Cái năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh Quảng Ninh và TP Móng Cái; Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH Thành phố luôn đoàn kết, đồng tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện chủ đề công tác năm và “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid - 19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH Thành phố Móng Cái đã ban hành chương trình công tác năm với trên 100 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch công tác sát với chỉ đạo của Thành ủy, cơ quan khối cấp trên và thực tiễn địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả cao. Trong đó, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ tết, các nhiệm vụ trọng tâm như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Làm tốt công tác tham mưu, triển khai, thực hiện hoàn thành thắng lợi toàn diện 15 nhóm nhiệm vụ chia và nhiệm vụ chuyên biệt, nổi bật là phát huy vai trò trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể CT-XH trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Hoàn thành 04 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Thành ủy; 03 nội dung nhiệm vụ cơ chế đặt hàng với UBND Thành phố. Tích cực tuyên truyền GPMB các dự án trọng điểm, vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép; sơ kết hoạt động mô hình CQK; đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp Thành phố, nhiệm kỳ 2021- 2026. Bên cạnh đó, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ và các đoàn thể CT-XH trong hệ thống chính trị; hoạt động của Khối Dân vận xã, phường và Tổ dân vận thôn, khu cơ bản đảm bảo, chất lượng từng bước được nâng lên, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền Thành phố khắc phục khó khăn, duy trì sự ổn định và đà tăng trưởng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và có kết quả nổi bật đó là Cơ quan Khối đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Thành ủy về phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với số cử tri đi bầu đạt 99,89%. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19 như chiến dịch tiêm vắc xin, vận động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, là nòng cốt tham gia 202 tổ Covid cộng đồng trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”: cùng với 9 xã NTM vận động xây dựng được 44/41 vườn mẫu xây dựng 855/855 hộ mẫu….

Song song với đó cơ quan khối đã chủ động thực hiện tốt 15 nhiệm vụ chia trong đó công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được duy trì hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội: Chủ động kết nối các tổ chức, các nhà hảo tâm giúp đỡ, tặng quà trực tiếp theo địa chỉ, nhất là hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, giúp vốn, con giống với số kinh phí trên 3,3 tỷ đồng... giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn phát triển sản xuất vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo tiến độ theo kế hoạch giảm nghèo của Thành phố; Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, tham mưu tổ chức hội nghị gặp mặt già làng, trưởng bản, người uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu. Tổ chức thăm, chúc mừng các giáo xứ, giáo họ các dịp lễ, cùng đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về xây dựng quê hương, đất nước; Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hội LHPN TP tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, duy trì hiệu quả phong trào VSMT, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 20.080 lượt HVPN và nhân dân về bảo vệ, giữ gìn môi trường; Duy trì “Ngày xanh trong tuần”, “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng mới 12 tuyến đường hoa (dài 8,5km)….Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh. Duy trì hiệu quả hoạt động 25 CLB “Bóng chuyền hơi” 15 CLB Thể dục nhịp điệu, khiêu vũ. 

Hội CCB đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nhân rộng mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự theo tuyến đường và cụm dân cư; Tiếp tục tuyên truyền thực hiện mô hình “3 biết, 4 không”, duy trì hoạt động 140 tổ ANTT do Hội CCB làm nòng cốt. Nắm tình hình, tuyên truyền vận động thanh niên lên đường nhập ngũ ….

Hội Nông dân Thành phố chỉ đạo HND các xã, phường phát huy vai trò nòng cốt phối hợp triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, hướng dẫn các xã xây dựng NTM nâng cao; vườn mẫu; hộ kiểu mẫu, tuyến đường kiểu mẫu. Trong đó, tập trung xây dựng 04 thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại Hải Xuân; xã Bắc Sơn; phối hợp 9 xã NTM vận động xây dựng được 44/41 vườn mẫu, xây dựng 754 /855 hộ mẫu, Phối hợp cùng xã Bắc Sơn, Hải Xuân ra quân hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới (hỗ trợ trồng 300 cây lâu năm, công trình tranh tường, chậu, 9.000 cây hoa, cây cảnh, cây ăn quả, thùng rác… trị giá gần 300 triệu). Xây dựng 02 mô hình mới BVMT thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2021 theo chỉ tiêu tỉnh giao. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận GPMB tại 6 dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện giám sát các tổ chức, cá nhân thực thi công tác GPMB theo đúng quy định: Tham gia đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân.

LĐLĐ TP quan tâm thực hiện việc xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, Chủ động nắm tình hình CNLĐ và doanh nghiệp để thực hiện chế độ, chính sách với NLĐ, phối hợp tư vấn cho các doanh nghiệp bố trí sắp xếp lao động, đảm bảo việc làm, duy trì hoạt động SXKD, rà soát và phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp để thành lập công đoàn cơ sở. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương; văn hóa công sở, tiếp tục phối hợp tuyên truyền thực hiện nghiêm Chỉ thị 31-CT/TU về “kỷ luật, kỷ cương hành chính”; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; tập trung chỉnh trang đô thị”. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật tới nhân dân.

Thành Đoàn đã chú trọng tới công tác xây dựng xã hội học tập; Tiếp tục tuyên truyền tập huấn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho cán bộ giáo viên, học sinh tại các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ và học nghề trong đoàn viên, thanh niên, học sinh; Công tác nghề nghiệp và việc làm, hỗ trợ nhân dân có việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế: Tiếp tục duy trì hiệu qủa nguồn vốn tín chấp vay và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế.

Với những nỗ lực vượt bậc, năm 2021, cơ quan khối và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo cơ chế đặt hàng với Thành phố về công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; Đào tạo, hướng dẫn nhân dân sử dụng một số hợp phần của Đề án “Thành phố thông minh”: Duy trì hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tính đến ngày 30/11/2021 đã hỗ trợ được 36.793 hồ sơ trực tuyến (vượt 14.793 hồ sơ so với KH), tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác ảnh, clip giới thiệu về du lịch Thành phố Móng Cái; Chỉnh trang cảnh quan 01 điểm du lịch tại xã Vĩnh Thực; Tổ chức trồng “tuyến đường hoa sim” dọc đường lên khu vực ngọn đèn Hải Đăng với 450 cây sim, hiện nay trên 90% số cây trồng phát triển tốt….

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh -  UVBTV, Trưởng ban dận vận, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng cơ quan Khối phát biểu điều hành phần thảo luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những việc đã làm được và chưa làm được, trong đó nhấn mạnh những kinh nghiệm hay và cách làm trong cơ chế vận hành, điều hành, cách thức để thực hiện có hiệu quả 15 nhóm nhiệm vụ chia và nhiệm vụ chuyên biệt; tăng cường sâu sát đi cơ sở, lãnh đạo và đổi mới phương pháp lãnh đạo điều hành phải sát thực với thực tiễn ở cơ sở. Trong đó, cần đổi mới tư duy, thích ứng linh hoạt nhất là công tác phòng chống dịch Covid - 19 cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ của Khối.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí nhấn mạnh 4 nội dung công tác trọng tâm đó là tiếp tục tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid - 19, vận động các hội viên, đoàn viên tham gia các tổ Covid cộng đồng và đảm bảo tiêm vaccin; Khối cần triển khai thực hiện mô hình tổ dân cư tự quản an toàn sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và phòng chống dịch, triển khai và thực hiện mô hình tại 101 thôn khu trên địa bàn trong tháng 4/2022; Công tác GPMB cần nắm chắc tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân theo quy định; Đối với cơ chế đặt hàng của Hội phụ nữ cần nâng cao mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh, xây dựng từ 1 đến 2 mô hình có từ 50 hộ dân thực hiện hố ủ phân hữu cơ vi sinh; Đối với mô hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 của Thành đoàn, tổ chức các lớp tập huấn, duy trì đội TNTN tại xã phường; Bên cạnh đó, cơ quan Khối cần thực hiện có hiệu quả chương trình chăm lo Tết tặng quà, tổ chức gói bánh chưng hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội trên địa bàn, đảm bảo “Không để ai bị bỏ lại phía sau” để mọi người, mọi nhà đều vui Xuân đón Tết Nhâm Dần 2022 đầm ấm và an toàn./.

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...