Hội nghị triển khai biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2006-2020, bộ tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử Đảng bộ Thành phố trong các trường học phổ thông và trung tâm chính trị Thành ủy.

20/03/2023 10:34
Chiều 20/3, Thành ủy Móng Cái tổ chức Hội nghị triển khai biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Móng Cái giai đoạn 2006-2020, bộ tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử Đảng bộ thành phố Móng Cái trong các trường học (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố và Trung tâm Chính trị Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí thành viên BCĐ, các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc BCĐ.
Quảng Cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã triển khai Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái về Biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Móng Cái giai đoạn 2006-2020, bộ tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử Đảng bộ Thành phố Móng Cái trong các trường học (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố và Trung tâm Chính trị Thành ủy. Theo đó, việc biên soạn và xuất bản các cuốn tài liệu nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố Móng Cái ở từng thời kỳ cách mạng, đặc biệt giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại và hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng Móng Cái trở thành đô thị loại II. Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về truyền thống văn hóa, quá trình hình thành, phát triển, lịch sử đấu tranh cách mạng; sự lớn mạnh, trưởng thành của Đảng bộ thành phố Móng Cái cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố và cho học viên các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Trung tâm chính trị Thành ủy; đồng thời làm cơ sở tái bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Móng Cái 1946- 2006” và bổ sung giai đoạn phát triển tiếp nối của Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2006 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu quá triệt tại hội nghị

Đồng thời, khơi dậy cho thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống đấu tranh yêu nước, chống giặc ngoại xâm, chống áp bức cường quyền, từ đó nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Bộ tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử Đảng bộ thành phố Móng Cái trong trường học (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) và Trung tâm chính trị Thành ủy là tài liệu để giảng dạy và học tập thống nhất trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung tâm chính trị Thành ủy thuộc Thành phố. Cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Móng Cái giai đoạn 2006 - 2020 phải phản ánh chân thực sự phát triển và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đối với sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Móng Cái giai đoạn 2006-2020 phải thể hiện được sự tiếp nối quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ thành phố Móng Cái từ năm 1946-2020, trên cơ sở cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Móng Cái giai đoạn 1946- 2006; bộ tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử Đảng bộ thành phố Móng Cái trong trường học và Trung tâm chính trị Thành ủy phải đảm bảo tính lịch sử, tính khoa học, tính Đảng, tính giáo dục và tính tuyên truyền cao; bố cục chặt chẽ, logic, văn phong dễ đọc, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng.

Các thành viên  BCĐ tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương lần 2

Để triển khai thực hiện công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Móng Cái giai đoạn 2006-2020, bộ tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử đảng bộ Thành phố Móng Cái trong các trường học (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố và Trung tâm Chính trị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiện toàn Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban; kiện toàn Bộ phận giúp việc BCĐ do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Thành phố là Trưởng Bộ phận giúp việc BCĐ. Sau một quá trình triển khai thực hiện, đến nay đã xây dựng được bản dự thảo Đề cương sơ lược lần 2.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến tham gia. Theo đó, cùng chung quan điểm khẳng định ý nghĩa của Cuốn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Móng Cái giai đoạn 2006-2020, bộ tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử đảng bộ Thành phố Móng Cái trong các trường học (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố và Trung tâm Chính trị Thành ủy đối với sự phát triển của Thành phố, đây sẽ là tư liệu quý cho các thế hệ tiếp sau. Cùng với đó, các đại biểu đã tham góp nhiều ý kiến để bổ sung, hoàn thiện bản dự thảo như cần phân tích sâu, bổ sung thêm các sự kiện, tư liệu; phân bổ hợp lý nội dung các giai đoạn lịch sử; bố cục, tiêu đề cũng như một số lưu ý về văn phong và cách dùng từ ngữ... Sau khi được hoàn thiện, bản Dự thảo sẽ được trình Ban Chỉ đạo và tiến hành các bước hội thảo tiếp theo đúng quy trình.

Các thành viên Bộ phận giúp việc BCĐ tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương lần 2

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng BCĐ đề nghị thời gian tới, tiếp tục kiện toàn Bộ phận giúp việc BCĐ; Các thành viên Bộ phận giúp việc BCĐ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong công tác sưu tầm, rà soát lại tư liệu, bám sát thực tiễn lịch sử và Nghị quyết 03 Đại hội Đảng bộ Thành phố, qua đó đẩy nhanh tiến độ tổ chức các hội thảo, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...