Hội nghị triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường Trần Phú

21/06/2022 14:32

Chiều ngày 21/6/2022, UBND phường Trần Phú tổ chức hội nghị triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn phường. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND phường; UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội của phường, các đồng chí cán bộ, công chức phường; các đồng chí cán bộ chiến sỹ công an phường, đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Trường học, Đại diện lãnh đạo các ngân hàng đứng chân trên địa bàn; Trưởng, Phó các Đoàn thể chính trị xã hội phường; các đồng chí Bí thư, Trưởng, phó khu phố, các ban, ngành, đoàn thể của 3 khu phố và đại diện các hộ gia đình trên địa bàn phường.

      Tại hội nghị đồng chí Đinh Nghĩa Bình - Phó Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố thông tin về các nội dung chỉ đạo của cấp trên trong việc triển khai ứng dụng công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố.

      Đ/c Hoàng Tuấn Linh, cán bộ chiến sỹ công an Phường Trần Phú đã triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Đồng chí Hoàng Tuấn Linh - Cán bộ chiến sỹ Công An Phường Trần Phú

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung nêu các nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và phối hợp tuyên truyền phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường; công tác xây dựng dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm xã hội phục vụ việc kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của phường; Công tác chuẩn bị triển khai dịch vụ đăng ký, quản lý khám chữa bệnh và thông báo lưu trú của bệnh nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong việc lựa chọn nhân sự có trình độ công nghệ thông tin tham gia tổ công tác thực hiện đề án 06.

 

                         Đồng chí Tống Thanh Sơn - Trưởng Công An Phường Trần Phú phát biểu tại Hội Nghị

       Cũng trong Hội nghị, đồng chí Trưởng công an phường, phát biểu ý kiến thực hiện chương trình hoạt động phối hợp đẩy mạnh thực hiện Đề án 06; tiến hành họp bàn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, phần việc được giao; tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; đổi mới nội dung, biện pháp thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai Đề án, những tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện;...

 

 

                  Đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Bí Thư Đảng Ủy, Chủ Tịch UBND phường Trần Phú phát hiểu ý kiến chỉ đạo tại Hội Nghị 

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ninh-  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã nhấn mạnh sự đồng thuận, ủng hộ, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể, các đơn vị và toàn thể nhân dân phường trong thực hiện Đề án 06; sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, hình thức, nội dung nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 và tính ưu việt của việc sử dụng 25 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường công tác phối hợp giữa Công an, Tư pháp, Y tế,,thương binh và xã hội, đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan để làm giàu, làm sạch dữ liệu dân cư; tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính./.


    
 

Tâm Liên
Loading...