Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai quy định của Trung ương

05/08/2022 21:27
Ngày 5/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự họp còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cùng đông đảo đảng viên trong tỉnh.
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai quy định của Trung ương
Điểm cầu Thành ủy Móng Cái

Tại điểm cầu Thành ủy Móng Cái có đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cùng các đồng chí trong thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Đức Thành quán triệt Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Quy định 69 gồm 4 chương, 58 điều. Các điểm mới trong Quy định này tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức Đảng, đảng viên không vi phạm kỷ luật Đảng.

Đây là quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước tới nay. Nội dung quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức chức Đảng, đảng viên theo quy định để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...