Banner tin

Hội nghị trực tuyến thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Ngày 20/2, UBND tỉnh tổ chức họp để thảo luận kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó Chủ tịch Thường trực UBND, cùng các ban ngành dự điểm cầu trực tuyến tại TP Móng cái.

Điển cầu trực tuyến tại Móng cái

Theo đó, mục tiêu hướng đến là cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phấn đấu tăng điểm từng chỉ số và tổng số điểm PCI qua từng năm, duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về PCI. Phấn đấu hết năm 2020, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019; thành lập nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động.

Để thực hiện mục tiêu trên, dự thảo kế hoạch hành động đưa ra 9 giải pháp chủ yếu tập trung vào triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gắn với chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững”; tăng cường phòng, chống dịch Covid – 19 song song với đó tăng cường các giải pháp phản ứng nhanh, linh hoạt với với các cú sốc nhằm nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược; hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục triển khai chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2020…

Trên cơ sở dự thảo kế hoạch, các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận, làm rõ hơn bức tranh môi trường kinh doanh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19; đề xuất các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Cùng với đó, tham gia ý kiến cụ thể đối với từng giải pháp trong kế hoạch hành động và các nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công cho 33 sở, ngành, đơn vị và 13 địa phương thuộc tỉnh.       

Tin cùng chuyên mục


Phòng chống dịch Covid-19 ở Hòa Lạc

Phòng chống dịch Covid-19 ở Hòa Lạc


CLB Thiện nguyện Nhân Ái Móng Cái: Chung tay đẩy lùi Covid

CLB Thiện nguyện Nhân Ái Móng Cái: Chung tay đẩy lùi Covid


Khu cách ly tập trung Centre way còn 71 người đang cách ly

Khu cách ly tập trung Centre way còn 71 người đang cách ly


Móng Cái đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân

Móng Cái đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân


Đã có thêm 207.900.000 đồng giúp cháu Hoàng Lan từ những tấm lòng nhân ái.

Đã có thêm 207.900.000 đồng giúp cháu Hoàng Lan từ những tấm lòng nhân ái.


Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vụ tư vấn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vụ tư vấn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất


Gần 35 triệu đồng đã đến với Hoàng Lan

Gần 35 triệu đồng đã đến với Hoàng LanNhịp cầu nhân ái: Xin hãy giúp đỡ cháu Hoàng Lan

Nhịp cầu nhân ái: Xin hãy giúp đỡ cháu Hoàng LanBHXH Thành phố Móng Cái chủ động thực hiện nhiệm vụ “kép”

BHXH Thành phố Móng Cái chủ động thực hiện nhiệm vụ “kép”


Phụ nữ đất địa đầu - Vững niềm tin - Chiến thắng Covid

Phụ nữ đất địa đầu - Vững niềm tin - Chiến thắng Covid


Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái động viên các chốt kiểm soát Hòa Lạc

Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái động viên các chốt kiểm soát Hòa Lạc


Lan tỏa nhiều hoạt động chia sẻ, động viên các tổ công tác phòng chống dịch

Lan tỏa nhiều hoạt động chia sẻ, động viên các tổ công tác phòng chống dịch