Hội nghị tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ, đảng viên xã Hải Sơn, Bắc Sơn

12/09/2023 13:39
Ngày 12/9/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy, BHXH thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố và UBND xã Bắc Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn các xã Bắc Sơn, Hải Sơn, đặc biệt tuyên truyền Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, BHXH, Bưu điện thành phố Móng Cái, UBND xã Bắc Sơn, Hải Sơn, cùng cán bộ, đảng viên trên địa bàn 2 xã đến tham dự hội nghị.

 

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 29/10/2018 của Thành ủy Móng Cái thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Công văn số 2147-CV/TU ngày 11/10/2019 của Thành ủy Móng Cái về “Tăng cường sự chỉ đạo thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT”; Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2023-2027. 

Quang cảnh Hội nghị tại xã Bắc Sơn

Tại Hội nghị, người tham dự đã được nghe phổ biến chính sách BHXH tự nguyện của Đảng, Nhà nước, tính ưu việt khi tham gia BHXH tự nguyện và mức hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia... Đặc biệt, từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2027, người dân đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30% đối với người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và 20% đối với các đối tượng còn lại theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh (ngoài mức hỗ trợ chung của toàn quốc).

Đây là chính sách riêng, đặc thù của tỉnh Quảng Ninh nhằm hỗ trợ cho người dân, đồng thời mở rộng người tham gia BHXH, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW và mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Thông, Giám đốc BHXH thành phố phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo Bưu điện thành phố phổ biến, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại Hội nghị

Cán bộ, đảng viên xã Hải Sơn, Bắc Sơn tham gia hội nghị

Kết thúc buổi tuyên truyền, đại diện lãnh đạo cơ quan BHXH trả lời, giải thích, làm rõ những ưu điểm, lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, đặc biệt là Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để người dân hiểu rõ, hiểu sâu hơn, nhận thức đầy đủ về tính ưu việt, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, qua đó chủ động tham gia./.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...