Hội nghị tuyên truyền phát triển du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn xã Hải Sơn năm 2021

20/12/2021 14:43
Ngày 18/12/2021 Phòng Văn hoá – Thông tin thành phố Móng Cái phối hợp với xã Hải Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền phát triển du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn xã Hải Sơn năm 2021.

 

Nhằm phổ biến, hướng dẫn tuyên truyền phát triển du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng tham gia phát triển du lịch cho cán bộ, công chức xã, các thôn và các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn xã Hải Sơn và phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường gắn với môi trường văn hoá, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đến dự chương trình có đồng chí Đinh Nghĩa Bình – Phó trưởng Phòng Văn hoá – Thông tin thành phố Móng Cái; đồng chí Phạm Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã; đồng chí Phùn Văn Huy – Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn.

Đến dự có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND xã, Thường trực UBND xã, Uỷ ban MTTQ xã; Trưởng, phó các đoàn thể xã; Cán bộ, công chức xã; Trưởng, phó các thôn; các hộ dân và cơ sở kinh doanh dịch vụ tham gia hoạt động du lịch cộng đồng.

Hội nghị theo dõi phóng sự về du lịch thành phố Móng Cái

 

Đồng chí Đinh Nghĩa Bình - Phó trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố  truyên truyền, hướng dân, trao đổi về phát triển du lịch cộng đồng

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đinh Nghĩa Bình – Phó trưởng Phòng Văn hoá – Thông tin thành phố Móng Cái tuyên truyền, hướng dẫn, trao đổi các thông tin, kiến thức, kỹ năng về phát triển du lịch cộng đồng; thông tin tổng quan về tình hình du lịch, các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch cộng động; du lịch cộng động và vai trò của các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch; tuyên truyền về Bộ Quy tắc ứng xử tỉnh Quảng Ninh và Bộ Quy tắc ứng xử Người Móng Cái thân thiện; hướng dẫn các hộ dân tham gia gia phát triển du lịch cộng động cách bày bán các sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Phùn Kỳ
Loading...