Hội nông dân TP Móng Cái - khát vọng, đổi mới, phát triển

05/06/2023 04:58
Với vai trò tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân TP Móng Cái luôn đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; ghi nhiều dấu ấn đậm nét và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Thành phố Móng Cái.
BCH Hội Nông dân xã Hải Đông nhiệm kỳ 2023-2028

Đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Nhìn toàn cảnh bức tranh kinh tế - xã hội của TP Móng Cái 5 năm qua, điều có thể dễ dàng nhận thấy đó là tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm, hộ khá giàu ngày càng nâng lên, Thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025. Những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp dần làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và nông dân nói riêng không ngừng được cải thiện; thu nhập khu vực nông thôn năm 2022 đạt 54,8 triệu đồng/người/năm; Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được triển khai đầu tư theo chương trình NTM. Năm 2018 thành phố hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới; đến năm 2022, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí mới; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Giai cấp nông dân trên địa bàn TP Móng Cái trong những năm qua luôn tin tưởng tuyết đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, tham gia thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, từng bước sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn TP Móng Cái.

BCH Hội Nông dân phường Hải Yên nhiệm kỳ 2023-2028

Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt với mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phát triển, tập hợp, thu hút hội viên. Nhiệm kỳ qua, số hội viên được kết nạp mới là 798 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn thành phố là 8.258 hội viên, đạt 88,7% so với hộ nông dân. Đến nay, toàn Thành phố duy trì hoạt động 14 cơ sở Hội xã, phường; 94 chi hội, trong đó có 05 chi Hội nghề nghiệp; 94 tổ hội, trong đó có 04 tổ Hội nghề nghiệp; 100% cơ sở, chi, tổ hội được củng cố về tổ chức và chất lượng hoạt động. Chất lượng hoạt động từ cơ sở Hội đến các chi hội, tổ hội từng bước được nâng cao, trong nhiệm kỳ, hàng năm Hội Nông dân Thành phố đều đạt vững mạnh xuất sắc.

Cán bộ Hội từ Thành phố đến cơ sở từng bước được trẻ hóa, được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội. Hàng năm, 100% cán bộ Hội chuyên trách và cán bộ chi tổ hội được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; cử cán bộ Hội chuyên trách các cấp có đủ điều kiện để tham gia các khóa đào tạo các chương trình trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; 100% hội viên được tham gia tập huấn tuyên truyền kiến thức mọi mặt để nâng cao trình độ, hiểu biết trên các lĩnh vực. 

Cán bộ Hội từ Thành phố đến cơ sở từng bước được trẻ hóa, được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ qua, các cấp HND từ Thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng kịp thời chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khích lệ, động viên nông dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

5 năm qua, 100% cán bộ Hội các cấp được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM, đô thị văn minh, về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bồi thường GPMB, về sản xuất nông nghiệp an toàn, khai thác đánh bắt hải sản bền vững; về giữ gìn an ninh trật tự, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép…Kết quả đã tổ chức được 1.117 buổi tuyên truyền tới 76.477 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác xây dựng Hội và phong trao nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước.

Ra mắt chi hội nghề nghiệp “Nuôi hà dâyHội nông dân phường Trà Cổ

Tăng cường hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Các hoạt động hỗ trợ vay vốn cho hội viên nông dân luôn được các cấp Hội Thành phố quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để cho Hội viên Nông dân được tiếp cận vay các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân là 6,87 tỷ đồng, giải ngân cho 09 dự án phát triển sản xuất, với 91 hộ hội viên vay vốn. Tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH Thành phố là 129,587 tỷ đồng, cho 69 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 2945 hộ hội viên vay; Tổng dư nợ tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank chi nhành Đông Quảng Ninh là 31 tỷ đồng, với 250 hộ vay, 42 tổ TK&VV. Với các nguồn vốn này đã giúp hội viên nông dân giải quyết tốt nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, bổ sung thêm nguồn lực phát triển kinh tế, mở rộng mô hình sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Công tác đào tạo nghề cho nông dân được quan tâm triển khai theo hướng "Thiết thực, hiệu quả", lấy nhu cầu học nghề của hội viên làm tiêu chí để mở các lớp đào tạo, Hội Nông dân Thành phố hàng năm phối hợp với phòng Kinh tế, phòng LĐTBXH thành phố lựa chọn những ngành nghề được xác định là thế mạnh của địa phương, phù hợp với trình độ và điều kiện của người nông dân để mở các lớp đào tạo nghề cho hội viên nông dân như các lớp lái tầu, nấu ăn, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... Kết quả 5 năm đã phối hợp đào tạo nghề cho 1.366 hội viên, sau đào tạo giới thiệu việc làm cho 997 hội viên đạt 73,1%.

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân

Cùng với đó, công tác chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp được quan tâm đẩy mạnh, nhất là những mô hình ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu. Song song với tổ chức các hội nghị. Hội thảo, Hội Thành phố còn tổ chức cho các hộ sản xuất kihn doanh giỏi, các chủ trang trại, gia trại đi tham quan học tập các dự án sản xuất tiên tiến ở trong và ngoài tỉnh. 5 năm qua, Hội Thành phố đã phối hợp  tổ chức được 58 buổi tập huấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao cho 4.560 lượt hội viên nông dân; tổ chức 15 cuộc hỗ trợ nông dân tham gia Hội chợ quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp; tổ chức 03 cuộc tham quan, học tập mô hình tại Hà Nam, Tuyên Quang, Quảng Ninh. Số mô hình Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị trong 5 năm có 26 mô hình.

Đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua

Trong nhiệm kỳ, các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển sâu rộng và được nâng cao về chất, có sức lan tỏa. Các phong trào nông dân đã được hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Điểm nhấn là Phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được phát triển, lan tỏa trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, thu hút hàng ngàn hội viên nông dân tham gia, tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động để đầu tư phát triển sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất..., tạo ra nhiều mô hình kinh tiêu biểu, hình thành một số vùng sản xuất tập trung (như: vùng nuôi tôm tập trung tại Hải Hòa, Bình Ngọc, Vạn Ninh; vùng kinh tế vườn kết hợp với chăn nuôi gia súc tại Hải Yên, Hải Đông, Hải Tiến, Bắc Sơn…). Đây thực sự là một phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả tác động mạnh mẽ đến phong trào phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Kết quả, giai đoạn 2017- 2020, toàn thành phố đã có 2652 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; giai đoạn 2020- 2022, toàn thành phố có 3363 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cũng từ phong trào, giai đoạn 2017- 2022, đã có 155 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó 01 hội viên được Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng 3; 02 hội viên được Thủ tướng tặng bằng khen.

Hội Nông dân các cấp TP Móng Cái đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua

Chương trình xây dựng nông thôn mới là bước đột phá của Thành phố được tập trung chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả. Với vai trò trung tâm, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân từ Thành phố tới cơ sở đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia “chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường” với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bằng những cách làm hay, việc làm cụ thể, Hội nông dân các cấp đã tham gia đóng góp 4,17 tỷ đồng; 5.097 ngày công; hiến 3.041 m2 đất; phối hợp làm mới 25,5 km đường giao thông; nạo vét sữa chữa kênh mương nội đồng với chiều dài 236,3 km; vận động xây dựng được 145 vườn đạt chuẩn nông thôn mới và 3.303 hộ đạt chuẩn hộ nông thôn mới kiểu mẫu, hộ mẫu; Vận động 100% hội viên nông dân chung tay tham gia xây dựng chương trình NTM do địa phương phát động.

Xác định việc tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp TP Móng Cái bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với những hoạt động thực tế của địa phương đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh” gắn với hoạt động thực tế của địa phương như phối hợp với quân đội, công an, ký quy chế phối hợp với các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn giai đoạn 2022- 2025; tham gia lực lượng dân quân tự vệ; giới thiệu và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ là con em nông dân. Tuyên truyền, vận động nông dân tố giác tội phạm, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội…: tổ chức 21 buổi với 1974 lượt cán bộ, hội viên tham gia các hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về nhiệm vụ QP-AN. Trong 5 năm (2018, 2022) các cấp Hội phối hợp tuyên truyền, vận động 558 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Từ các phong trào thi đua, giai đoạn 2017- 2022, đã có 155 tập thể, cá nhân thuộc Hội Nông dân Thành phố được các cấp khen thưởng

Nông dân Móng Cái - khát vọng, đổi mới, phát triển

Với một lực lượng đông đảo ở các thôn, khu, xã, phường trên địa bàn Thành phố, thời gian qua đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân đã phát huy tốt vai trò của mình, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; thông qua việc tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; bầu Trưởng thôn, khu nhiệm kỳ 2022-2025; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động, tích cực tham gia các tổ hoà giải, nắm tình hình và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở; Xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát việc giải quyết của UBND thành phố, các cơ quan chức năng liên quan đến nội dung kiến nghị, khiếu nại của nhân dân về GPMB, tái định cư, cấp quyền sử dụng đất; tham gia tư vấn và trợ giúp pháp lý 17 cuộc với 527 lượt hội viên tham gia, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân các cấp đã giới thiệu, bồi dưỡng 27 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2018-2023 là một nhiệm kỳ thành công trên nhiều phương diện của Hội Nông dân các cấp TP Móng Cái. Công tác hội và phong trào nông dân của Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Qua đó, ngày càng khẳng định rõ vai trò của tổ chức Hội Nông dân, cũng như vị thế của người dân nông trong phát triển KT-XH của địa phương.

Nông dân Móng Cái - khát vọng, đổi mới, phát triển

Bước sang nhiệm kỳ 2023 - 2028, cùng với tiến trình phát triển chung của Thành phố và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, Công tác Hội và phong trào nông dân TP Móng Cái đang đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen; đòi hỏi công tác Hội và phong trào Nông dân Thành phố các cấp trên địa bàn Thành phố phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của giai cấp nông dân, vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”, nhiệm kỳ tới, chúng ta có thể tin tưởng rằng, cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân TP Móng Cái sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò đoàn kết nông dân, xây dựng Hội Nông dân Thành phố “vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động”; vững tin quyết tâm trên chặng đường mới; xứng đáng với vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng, góp phần xây dựng TP Móng Cái ngày càng giàu đẹp - văn minh, sớm trở thành đô thị loại I trước năm 2030.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...