Hội nông dân xã Hải Sơn hỗ trợ và gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Hải Sơn tiến tới chào mừng Đại Hội Đại Biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

20/03/2023 08:48

Thực hiện kế hoạch số 01 – KH/HND, ngày 03/1/2023 của BCH Hội Nông dân xã Hải sơn về tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hải Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2023- 2028; Hội Nông dân xã Hải Sơn thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân xã tiến tới đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028. 

Ngày 17/3/2023, Hội nông dân xã Hải Sơn hỗ trợ và gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Hải Sơn tiến tới chào mừng Đại Hội Đại Biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, 

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Hải Sơn gắn biển công trình chào mừng Đại hội Nông dân các cấp

Nhằm Hỗ trợ Hội viên mở rộng quy mô chăn nuôi dựa trên quy mô sẵn có của Hộ gia đình Ông Trần Văn Hỷ, Hội Nông dân xã hỗ trợ 02 con lợn Nái giống ỉn Móng Cái.

 

Mô hình chăn nuôi sẵn có của hộ gia đình Ông Trần Văn Hỷ
Hội Nông dân xã hỗ trợ 02 con giống lợn nái giống Ỉn Móng Cái

Với những ưu điểm: Thành thục tính sớm,  4-5 tháng tuổi đã xuất hiện động dục, Mắn đẻ, đẻ rất nhiều con, Nuôi con khéo, Dễ nuôi, Sức đề kháng cao, chống chịu bệnh tật tốt, Chất lượng thịt ngon, giàu chất dinh dưỡng.

 

Với những ưu điểm nổi bật, phù hợp với đặc điểm tình hình của Địa phương, Hội Nông dân xã mong muốn rằng Mô hình chăn nuôi lợn ỉn Móng Cái sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình và nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn xã, tạo sản phẩm đặc trưng của địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho nhân dân địa phương.

Đặng Thị Đào
Loading...